By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 21-39
Annotation: Studie "Časoprostorová konfigurace vyprávěných světů" je založena na analýze románu I. McEwana, na zmíněném materiálu sleduje obecnější...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 231, 3. 10., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Soubor glos k oblíbeným knihám a autorům.
Article