By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 6.-12. 1., s. 14-21
Annotation: Článek o K. Čapkovi, mj. o Čapkově chápání literatury jako sféry, která má reflektovat a ovlivňovat společenské dění. Připojen článek...
Article
2
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 103
Annotation: Nekrolog.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 5. 2012
Annotation: Recenze knihy "Stařec a med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám".
Article
5
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
6
7
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 8. 2005
Annotation: Zpráva o akci pořádané Obcí spisovatelů, které se zúčastní mj. J. Med, P. Košek, V. Novotný, R. Cílek, J. Rejzek, J. Holý, S. Přádná,...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article
9
by Reynek, Bohuslav, 1892-1971
Published Praha : Karolinum, 2012.
Annotation: Komentovaný soubor korespondence B. Reynka obsahuje zhruba 1200 položek a je rozdělen do 32 oddílů, uvozených krátkou charakteristikou pisatelů-adresátů...
Book
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 13, 25. 3., s. 65
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 98, 26. 4., s. 9
Annotation: Článek (s fot.) o semináři na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Referát přednesli uvedení autoři.
Article
12
by Hojda, Jan, 1974-
Published Praha - Podlesí : Dauphin, 2011.
Annotation: Monografie - upravená verze disertační práce ; - s částmi: Úvod; První část: Prolegomena k četbě Durychova díla očima teologické antropologie...
Book
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 228, 29. 9., příl. Orientace, s. I-II
Annotation: Esej o nacionalismu, vlastenectví, křesťanství, katolicismu a fašismu, který v české společnosti zažívá renesanci. Autor zmiňuje také období...
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 97, 25. 4., s. 10
Annotation: Zpráva o literárněhistorickém semináři na téma Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Příspěvky přednesou uvedení vědci, moderovat...
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 254-255
Annotation: Polemika s článkem J. Meda (Perspektivy 2012, č. 2), který kritizuje rozhodnutí autorky a M. Trávníčka nezařadit Zahradníčkovu báseň Blahoslavená...
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 10, 4.-10. 3., s. 56
Annotation: Recenze.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 249, 21. 12., s. 11
iHned.cz [online]. -- 27. 12. 2012
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 292-297
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 19, 2012, č. 2, s. 298-307
Annotation: Recenze.
Article