By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohéma [samizdat]. -- Č. 5, 1990, 26. 2., s. 16
Annotation: Báseň věnovaná "S veškerou úctou panu Vladimíru Mertovi".
Article
2
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [719]-[753]
Annotation: Blok věnovaný československé folkové scéně, obsahuje "Profily jednotlivých folkařů dle časopisu Melodie".
Article
3
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [757]-[768]
Annotation: Reportáž z folkového koncertu (hudebního festivalu) v Lipnici - obsahuje písňové texty účinkujících.
Article
4
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 28, 2018, č. 12, 6. 12., přil. kulér, s. 10
Annotation: Recenze hudebního alba.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 300, 29. 12., s. 30, příl. Orientace, s. xii
Annotation: Zpráva o výstavě "Od ucha k uchu aneb Fenomén Šafrán", věnované českým písničkářům druhé poloviny 20. století, jež je k vidění v Klementinu.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [6], červen, s. [11]-[36]
Annotation: Studie o českém (a ojediněle i slovenském) folku, vč. ukázek a portrétu autorů.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 2. 2012
Annotation: Recenze sborníku vydaného na počest I. M. Jirouse. Do sborníku přispělo přes třicet osobností, mj. Pavel Zajíček, V. Merta či J. Gruntorád.
Article
8
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 9, červen, s. 20
Annotation: Zpráva informující o nově vydaných hudebních albech do uzávěrky tohoto čísla. Desky jsou pro větší přehlednost číslovány; vyšla čísla...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [8], srpen, s. 8-29
Annotation: Studie rozdělená na třináct tematických částí, v nichž se mluvčí Charty 77 zabývají vývojem hodnot a vlivem politiky a konzumu na morálku....
Article
10
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 32-37
Annotation: Článek shrnující historii folkového hudebního festivalu Porta - s přehledem jednotlivých ročníků a zmínkou o vystupujících písničkářích...
Article
11
12
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 7, květen, s. 21-24
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy jsou podrobně anotovány. Vyšla nová čísla: "Obsah" duben,...
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 275, 24. 11., příl. Víkend, s. 39
Annotation: Dopis polemizující s fakty a názory uvedenými v příspěvku V. Merty v níže zmíněném sborníku vydaném k poctě I. M. Jirouse.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 51/52, 17.-23. 12., s. 68-69
Annotation: O V. Mertovi, jeho písňovém albu Pravda o Marii a o fenoménu písničkářů v Čechách.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 8, s. 40-44
Annotation: Povídka. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o J. Brezinovi.
Article
16
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 12, 2013, č. 32, 8. 8., s. 45
Annotation: Článek o vzniku stejnojmenné písně.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 152, 5. 8., příl. Víkend, č. 31, s. 6-11
Víkend. -- 5. 8. 2005
Annotation: Rozhovor s biograficko-bibliografickou poznámkou o V. Třešňákovi.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 17, 20. 1., s. 12
Annotation: Medailon k šedesátinám 20. 1.
Article
20
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2004, č. 4, srpen, s. 70
Annotation: Zpráva o bibliofilském vydání sborníku vzpomínek a grafických listů.
Article