By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 29-33
Annotation: Článek o doposud málo známé korespondenci mezi G. Meyrinkem a M. Buberem.
Article
2
In: Logos. -- ISSN 0862-7606. -- R. 2018, s. 33-39
Annotation: Soubor dopisů.
Article
3
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 120-125
Annotation: Úryvky z Meyrinkových románů "Golem", "Valpuržina noc", "Bílý dominikán" a povídek "Zrcadlové obrazy" a "J. H. Obereitova návštěva u pijavice...
Article
5
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 98-102
Annotation: Recenze na monografii S. Schefflera o vztahu pražské německé literatury k literární moderně, zmíněni jsou mj. F. Kafka, M. Brod, G. Meyrink, E....
Article
7
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 81-99
Annotation: Studie o vztahu S. Zweiga k Praze, především jsou zmíněny jeho pražské kontakty, jako byli R. M. Rilke, P. Leppin, G. Meyrink, O. Wiener, M. Brod;...
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 3, 30. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 25. 2.-3. 3., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [257]-284
Annotation: Studie srovnávající alternativní koncepty národního pojetí dvou spisovatelů, E. G. Kolbenheyer a G. Meyrinka, na základě společného kulturně...
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 86, 11. 4., příl. Magazín, s. 25-28
Annotation: Článek o životě a tvorbě autora z okruhu pražské německé literatury G. Meyrinka.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 4, 13. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 202, 30. 8., s. B4
Annotation: Článek o divadelní adaptaci prózy G. Meyrinka metodou imerzního divadla ve vile na pražské Štvanici.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 35, 29. 8., s. 3
Annotation: Poznámka o divadelní adaptaci románu G. Meyrinka.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 215, 14. 9., s. 4
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
16
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 43, s. 139-140
Annotation: Rozhovor převzatý z Portálu české literatury (www.czlit.cz).
Article
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 44/45, s. 8-19
Annotation: Esej částečně ve formě deníku. Psáno pro Analogon, duben 2005.
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 44/45, s. 164-166
Annotation: Esej o Praze.
Article
19
In: Wunderhorn = Divotvorný roh. -- s. 132-135
Annotation: Medailon autora k zrcadlovému německo-českému vyd. výboru.
Book Chapter
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 152-167
Annotation: O zpodobování Prahy v české literatuře, resp. próze 19. a 20. století, od textů z doby tzv. národního obrození až k prózám 90. let 20. století.
Article