By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 108
Annotation: Článek popisuje obsah nového čísla časopisu Divoké víno. Autor vyzdvihuje tvorbu V. Svobodové a B. Mezníka; článek označen datem 19. 7. 2018.
Article
2
In: Chodící strom. -- S. 97-100
Annotation: Medailonky zastoupených autorů.
Book Chapter
3
In: Ásně. -- s. 32
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot.).
Book Chapter
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 7, 5. 4., s. 18-19
Annotation: Komentáře k básním začínajících autorů.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 3, 14. 1., s. 11
Annotation: Biografická poznámka k otištěným třem básním.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 244, 19. 10., s. B8
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk veršů B. Mezníka.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 11, 2. 6., s. 12
Annotation: Článek o večeru v Moravské zemské knihovně, na kterém se představilo sdružení Vítrholc. S fot. K. Škrabala.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 20, 30. 11., s. 10
Annotation: Básně. Připojena biografická poznámka s fot.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 62, 14. 3., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon B. Mezníka.
Article
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2019, č. 100, 19. 3.
Annotation: Úvodník jubilejního 100. čísla, do nějž svými básněmi přispěl též M. Čepelka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 27, 3. 7.
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 10, Recenzní příloha, s. 13
Annotation: Recenzní glosy k básním začínajících autorů.
Article
13
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 7, 2017, č. 25, podzim, s. 104-110
Annotation: Recenze básnických sbírek L. Markse, M. Děžinského, B. Mezníka a D. Molnára.
Article
14
In: Vy mně taky. -- 4. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot.).
Book Chapter
15
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 3, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Pastýři noci. -- S. 9
Annotation: Předmluva k básnickému almanachu; - s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 111-129).
Book Chapter
17
In: Rybáři odlivu. -- s. 7
Annotation: Předmluva k básnickému almanachu; - s bio-bibliografickými poznámkami O autorech (s. 155-167).
Book Chapter
18
In: Řezbáři stínů. -- S. 7
Annotation: Předmluva editora; s biografickými poznámkami o autorech nazvaných Rejstřík autorů a odpověď na editorovu otázku: Dokážete svou poezií nasytit...
Book Chapter
19
In: Řeka úsvitu. -- S. 7
Annotation: Editorial; s Rejstříkem autorů (s. 196-208).
Book Chapter
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 178, 1. 8., s. 10
Annotation: Článek o vývoji české poezie v posledních letech z perspektivy poetiky J. Ortena.
Article