By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 31, 6. 2., s. 8
Annotation: Sloupek o motivu milované ženy české (jež lásku neopětuje nebo o ní neví) u vybraných autorů české poezie a prózy.
Article
3
In: Host [samizdat]. -- R. 1987/1988, č. 4, srpen 1988, s. [181]-[214]
Annotation: Ukázky z románu, věnováno Janu Novákovi, Antonínu Konečnému, JUC. Adolfu Tížkovi a Oldřichu Mikuláškovi.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 56-60
Annotation: Kritika nekompetentnosti editora Kainarovy poezie vydané ve "Vybraných spisech" M. Pohorského, který zařadil do sbírky i básně jiného autora.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 79-88
Annotation: Recenze nedávno vydaných publikací.
Article
6
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
7
In: Fragment. -- Roč. 6, 1992, č. 4, s. 32-38
Annotation: Vzpomínka na šedesátá a sedmdesátá léta v Brně, zejména na J. Nováka, P. Řezníčka, O. Mikuláška, Z. Rotrekla, J. Veselského či G. Broma,...
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 2, s. 18-22
Annotation: Článek se věnuje dějinám krátkých básnických útvaru v české poezii. Text je doplněn ukázkami tohoto druhu básní od níže zmíněných...
Article
9
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 11, 4. 12.
Annotation: Zpráva o výstavě "Pálavo nádherná..."; zmíněni jsou spisovatelé, kteří se inspirovali tímto krajem, mj. P. Bezruč, J. Tomeček, J. Skácel,...
Article
10
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 144-159
Annotation: Studie se věnuje především otázce vzájemných vztahů různé povahy mezi českou literaturou a hudbou (více zmiňovaní spisovatelé jsou uvedeni...
Book Chapter
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. 2
Annotation: Zpráva ve stručnosti informuje o prvních pětadvaceti svazcích - výhradně na poezii zaměřené - opisové řady Asyl spadající pod edici Česká...
Article
12
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 3, 1990, leden, s. 19
Annotation: Výčet recentně vydaných knih doporučených k zájmu čtenářům časopisu.
Article
13
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 78-81
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých autorů jsou zmíněni F. Halas, O. Mikulášek, J. Kainar, J. Skácel, M. Kundera, K. Toman, F. Šrámek, J....
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 24. 1., s. 5
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 19, 12. 5., s. 3-4, 8
Annotation: Projev ministra školství a kultury při rozdílení cen umělecké soutěže k 15. výročí zrodu lidově demokratické ČSR. S připojeným přehledem...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o poctě F. Šrámkovi, kterou pořádalo Národní divadlo.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 52, 3. 3., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 20
Annotation: Recenze v závěru kritizující studii editora J. Pirnera.
Article
19
Obsah knihy
Annotation: Třetí svazek Spisů Jana Trefulky tvoří autorský výbor z kritických, esejistických, publicistických textů a fejetonů; též s třemi souvisejícími...
Book
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 217, 15. 9., příl. Víkend, s. 32-34
Annotation: Portrét režiséra J. Mikuláška, vnuka básníka Oldřicha a syna herce Ondřeje a herečky a básnířky Marcely Mikuláškových. Doplněno o biografickou...
Article