By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Schmidt, Eduard, Trefulka, Jan, 1929-2012, Uhde, Milan, 1936-, Uhlíř, Dušan, 1938-
Published Brno : VUTIUM - Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně : Masarykova univerzita : Magistrát města Brna, 1998.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; s minipoznámkami O autorech textů (s. 118-121, mj. o dvacítce literátů spjatých s Brnem, zastoupených ve...
Book
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 13, 2003, č. 108, 10. 5., příl. Víkend, s. IV
Annotation: Rozhovor s manželkou Oldřicha Mikuláška.
Article
3
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 52, 2008, č. 10, říjen, příl. Kam, roč. 14, č. 10, s. 3-5
Annotation: S mezititulky Krásný čas s rozhlasem, Život s básníkem, Z televizního pravěku, Po převratu, Davová psychóza stáří; s biografickou poznámkou...
Article
4
In: Brněnský večerník. -- Roč. 8, 1998, č. 14, 22. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s publicistkou, mj. o jejím manželovi-básníkovi.
Article
5
In: Brněnský večerník. -- Roč. 8, 1998, č. 28, 11. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2011, č. 53, červen, 2. s. obálky
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o V. Mikuláškové; doprovázející otisk fotografie z besedy se členy SAP.
Article
7
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2011, č. 53, červen, s. 7-12
Annotation: Referát o níže zmíněné besedě. Doplněno o přetisk portrétu V. Mikuláškové z předmluvy A. Blažejovské k její knize Zrcadlo vzpomínek,...
Article
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 25, 2011, č. 1/2, jaro/léto, s. 56-57
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 12, 16. 3., s. 6
Annotation: Medailon rozhlasové a televizní redaktorky a publicistky, autorky knihy Zrcadlo vzpomínek.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 16, 13. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2010, č. 82, 8. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o autogramiádě v Brně 8. 4.
Article
12
In: Literka. -- Roč. 4, 2010, č. 5, květen
Annotation: O jejím působení v brněnské televizi a knize Zrcadlo vzpomínek. Připojena poznámka M. Stöhra o antologii básní O. Mikuláška.
Article
13
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- R. 2010, č. 41, 18. 2., s. 8
Annotation: Poznámka o V. Mikuláškové a její knize.
Article
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 3 (8), 1998, č. 1, s. 17
Annotation: Recenze; především o knize V. M.
Article
15
by Rambousek, Jiří, 1927-2018
Published Brno : Masarykova univerzita, 2013.
Obsah knihy
Annotation: Soubor prací Jiřího Rambouska z posledních let; - s Úvodem (s. 5-7) a doslovem Z. Kožmína.
Book
16
online
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 64, 2020, č. 4, duben, s. 10-12
Annotation: Medailon; připojeny básně.
Article
18
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 2, 28. 2., s. 1-5
Annotation: O díle oceněných, mj. básníka J. Suchého, autora knih pro děti A. Mikulky a publicistky V. Mikuláškové.
Article