By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 31, 30. 7., s. 57
Annotation: Báseň ze sbírky "Chagallovo štěstí"; připojena nepodepsaná anotace antologie básní "Milá Mácho" nakladatelství Větrné mlýny.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 38, 17. 9., s. 67
Annotation: Glosa k dění kolem vydání antologie ženské poezie "Milá Mácho", vydané nakladatelstvím Větrné mlýny.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 176, 30. 7., příl. Salon, č. 1185, s. 17
Annotation: Recenzní glosa na antologii české poezie "Milá Mácho"; připojeny vybrané básně a bio-bibliografické poznámky.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 175, 29. 7., s. 18
Annotation: Básně z antologie českých básnířek "Milá Mácho", již edičně připravila Z. Gabrišová; připojen medailon Z. Gabrišové.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 224, 24. 9., příl. Café, s. 18
Annotation: Glosa k dění kolem vydání antologie poezie českých básnířek "Milá Mácho".
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 9, 11. 11., s. [12]-18
Annotation: Rozhovor, mj. o událostech kolem antologie "Milá Mácho", v níž některé texty vyšly bez souhlasu autorek, a o básnické tvorbě Z. Gabrišové;...
Article
8
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 38, zima, s. 9-16
Annotation: Rozhovor o různých způsobech neférového jednání se spisovateli (zejm. o výši honorářů a souhlasu k publikaci tvorby) a o možnostech pomoci...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s E. Dragulovou o její nové sbírce básní, o publikování na internetu, překladech z italštiny, cestách do Neapole a o dění kolem vydání...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 10. 9. 2020
Annotation: Komentář k autorským honorářům v českém literárním prostředí (v souvislosti s kauzou neoprávněného použití textů některých autorů...
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 9. 2020
Annotation: Zpráva o udělení cen Magnesia Litera, v kategorii naučné literatury a kategorii Kniha roku P. Čornejovi, v publicistické kategorii A. Palánovi,...
Article
13
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2020, č. 14
Annotation: Básně inspirované kauzou kolem vydání antologie "Milá Mácho", do níž editorka zařadila texty bez souhlasu autorek; připojena bio-bibliografická...
Article
14
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 24. 9. 2020
Annotation: Komentář k problematice porušování autorských práv. Jako příklady autorka uvádí online zpřístupnění děl I. M. Jirouse (vydaných v nakladatelství...
Article