By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 148-149
Annotation: Autor referuje o kulturních zážitcích z Polska.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 4, s. 615
Annotation: Autorka se zamýšlí nad divadelní hrou "Smrt obchodního cestujícího" A. Millera a nad prózou "Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová" B. Benešové.
Article
4
In: Hosté vítaní (i nevítaní) = Invited and uninvited guests. -- s. 7
Annotation: Předmluva k tematickému výběru z fotoarchivu ČTK, zachycujícímu v abecedním uspořádání významné návštěvníky České republiky (mj. literáty...
Book Chapter
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 2., s. 9
Annotation: O Millerově podpoře českého disentu.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 39, 16. 2., s. 22
Annotation: Článek o setkání k 80. výročí založení Českého centra PEN klubu; se vzpomínkou na A. Millera.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 8, 19. 4., s. 15
Annotation: S poznámkou Psáno pro Divadelní noviny, březen 2005.
Article
8
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 12, 26. 6., s. 6
Annotation: Referát o průběhu festivalu (v pražském Divadle Minor) zaměřenému k poctě A. Millera; z českých spisovatelů vystoupili H. Andronikova, J. Holoubek...
Article
9
Published Praha : Nadační fond FSP, 2001.
Annotation: Programový katalog festivalu, s anglicko-českými medailonky zúčastněných spisovatelů a s ukázkami z jejich děl.
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 39, 15. 2., s. 20
Annotation: Zpráva o programu 11. ročníku Festivalu.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 11, 2001, č. 75, 29. 3., příl. Salon, č. 211, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, který se měl zúčastnit 11. ročníku Festivalu spisovatelů Praha (ze zdravotních důvodů se omluvil); na s. 3 otištěna...
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 261, 7. 11., s. 1 a 2
Annotation: Referát o příjezdu A. M. do Prahy; PEN klub.
Article
13
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 262, 8. 11., s. 4
Annotation: Referát; s citovanou odpovědí A. M.
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 262, 8. 11., s. 1 a 2
Annotation: Referát; Miller Arthur; Havel Václav.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 261, 7. 11., s. 1
Annotation: Zpráva o jeho účasti na 61. mezinárodním kongresu PEN klubu.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 262, 8. 11., s. 18
Annotation: Referát o jeho pobytu v Praze během kongresu PEN klubu.
Article
17
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 264, 10. 11., s. 7
Annotation: Referát o besedě s A. M. v Americkém středisku v Praze.
Article
18
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 4, 1994, č. 262, 8. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor; u příležitosti světového kongresu PEN klubu.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 267, 14. 11., s. 2
Annotation: Referát o účasti světových dramatiků (Miller Arthur, Stoppard Tom, Harwood Ronald) na mezinárodnímo festivalu Divadlo '94.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 266, 12. 11., s. 18
Annotation: Rozhovor při jeho účasti na kongresu PEN klubu v Praze.
Article