By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 1, s. 79-82
Annotation: Článek o literárních inspiracích románu "Kvet na šachovnici" P. Jaroše.
Article
2
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 19, 12. 5., s. 3-4, 8
Annotation: Projev ministra školství a kultury při rozdílení cen umělecké soutěže k 15. výročí zrodu lidově demokratické ČSR. S připojeným přehledem...
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 288, 1. 12., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o návratu spisovatelů Jarmily Glazarové a Vladimíra Mináče ze studijního pobytu v Čínské lidové republice.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o aktivu slovenských spisovatelů-komunistů a plenárním zasedání slovenské sekce Svazu čs. spisovatelů věnovaným "důslednému boji...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 8, 29. 3., s. 10
Annotation: Poznámka o pozitivních reakcích V. Mináče, D. Tatarky, A. Matušky a M. Chorvátha na zveličenou kritiku vznesenou na jejich adresu na plenárním...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 5
Annotation: Referát o filmové adaptaci románu.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1252-1268
Annotation: Redakční anketa o současné próze položená J. Weissovi, J. Weilovi, P. Naumanovi a V. Mináčovi.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 25, 28. 1., s. 4
Annotation: Přehled soudobývh filmů a filmových adaptací.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 128, 26. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 1
Annotation: Úvodník k prvému udělení "čestného titulu Laureát státní ceny Klementa Gottwalda" M. Pujmanové, E. A. Saudkovi, J. Zrotalovi, J. Krejčíkovi,...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 3
Annotation: Komentář k ocenění próz V. Mináče, L. Aškenazyho a J. Marka v umělecké soutěži Festivalu mládeže a studentstva ve Varšavě.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 457
Annotation: Autor se zamýšlí nad úlohou literární kritiky a vydavatelské politiky.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 131-132
Annotation: Autor referuje o průběhu zasedání ÚV Svazu čs. spisovatelů.
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 5/6, květen/červen, s. 228-235
Annotation: Studie je zaměřená proti autorům někdejšího DAV a pozdějším státním funkcionářům. Kritizuje také díla D. Tatarky a V. Mináče.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 48, 18. 2., s. 2
Annotation: Referát o zfilmovaném románu.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. [6]
Annotation: Informační glosa.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 101, 26. 4., s. [1]
Annotation: Referát o dění na Sjezdu československých spisovatelů.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 101, 26. 4., s. [1]
Annotation: Úryvek z referátu doplněný komentářem.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 1
Annotation: Dokument obsahující mj. položku V oboru písemnictví (s uvedením děl oceněných autorů).
Article