By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 48, 27. 11., s. 19
Annotation: Zpráva o setkání kreslíře, autora "Čtyřlístku" s čtenáři v Mladé Boleslavi.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 30-31
Annotation: Článek.
Article
3
by Kulhavá, Zdeňka, 1988-, Stefan, Libor, Stefan, Oto
Published Pelhřimov : Libor Stefan, 2019.
Annotation: Biografie českého vlastence Kristiana Stefana, gymnaziálního učitele českého jazyka a literatury, též překladatele; s komentovaným seznamem...
Book
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 128, 3. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkových akcích v Mladé Boleslavi, věnovaných V. Vančurovi.
Article
5
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 7, 25. 9., s. 216-218
Annotation: Nekrolog Jindřicha Schillera, kazatele a spisovatele, který zemřel 9. července 1955 v Mladé Boleslavi.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 284, 7. 12., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o uvedení hry J. Pokorného.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 264, 11. 11., s. 4
Annotation: Recenze boleslavské dramatizace Anny proletářky.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 166, 18. 7., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 77-139
Annotation: Příspěvek na konferenci; s příl. (s. 114-139), zejména soupisy: Zastoupení literátského bratrstva v městské radě v Českém Brodě v letech...
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [19], 1952, č. 9, 30. 11., s. 264-271
Annotation: Studie se zabývá teologickým profilem bratra Lukáše, který se narodil mezi lety 1458 a 1460 v Praze a zemřel 11. prosince 1528 v Mladé Boleslavi.
Article
11
In: "Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil". -- S. 13-62
Annotation: Úvodní studie k prvnímu dílu ediční řady Archiv Matouše Konečného, s kapitolami: Struktury církevní správy v Jednotě bratrské na počátku...
Book Chapter
12
In: Venkov. -- Roč. 23, 1928, č. 208, 1. 9., s. 8
Annotation: O nových svazcích knižnice: Naše otčina, kterou rediguje: Jahoda Josef a vydává: Vačlena Karel v Mladé Boleslavi.
Article
13
In: Národní práce. -- R. 1940, č. 355, 29. 12., Příloha, s. 3
Annotation: O obsahu památníčku, který vydala Mladá Boleslav péčí: Typografie a odbočky: Národní svaz novinářů na paměť výročí 500 let knihtisku.
Article
14
In: Podřipan. -- Roč. 14, 1883, č. 9, 8. 5., s. 3
Annotation: V Mladé Boleslavi počal redakcí pana: Vačlena Karel vycházet: Český střelec.
Article
15
In: Pokrok. -- R. 1879, č. 15, 17. 1., s. 4
Annotation: ...ilustrovaný časopis pro dámy počal vydávat: Vačlena K. v Ml. Boleslavi.
Article
16
In: Pokrok. -- R. 1880, č. 224, 17. 9., s. 2
Annotation: V Mladé Boleslavi počal 16. září vycházet časopis Jizeran, dvakrát týdně, redakcí: Nedvídek Václav, a hlavním spolupracovníkem: Sudík František.
Article
17
In: Ženský svět. -- Roč. 11, 1907, č. 20, 20. 11., s. 239-240
Annotation: S titulem: Skromní a zapomenutí byl vydán tento sborník ve prospěch postavení pomníku spisovateli: Lipovský Vácslav Matyáš. Skoro polovinu textů...
Article
18
In: Boleslavan. -- Roč. 4, 1863/1864, č. 34, 22. 3. 1864, s. 212
Annotation: O potvrzení osvobozujícího rozsudku v procesu knihovny: Měšťanská beseda v Mladé Boleslavi c. k. vrchním soudem; šlo o zařazení zakázaného...
Article
19
In: Boleslavan. -- Roč. 4, 1863/1864, č. 33, 22. 3. 1864, s. 207
Annotation: Zpřesnění zprávy o rozsudku nad Adolfem Šimkem, zástupcem redaktora Boleslavana, v tiskové při u krajského soudu v Mladé Boleslavi dne 10. 3....
Article
20
In: Boleslavan. -- Roč. 4, 1863/1864, č. 30, 11. 3. 1864, s. 196
Annotation: O předvolání: Barák Josef k soudu do Mladé Boleslavi a zamítnutí jeho žádosti, aby byl ze zdravotních důvodů vyslechnut v Praze.
Article