By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 14, 1985, s. [1]-5
Annotation: Článek o zrodu deníku a nakladatelství Mladá fronta, o jeho veřejném obrazu a o knize vzpomínek M. Hladkého, která je jednou z mnoha, jež právě...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 10-12
Annotation: Dopis reagující na, podle pisatele, nepravdivý článek o rockové hudbě a jejích interpretech. Chadima vysvětluje původ a vznik rocku, odmítá...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
4
In: Věda a život. -- ISSN 0322-8258. -- Roč. 12, 1946, č. 5, s. 204-211
Annotation: Autor komentuje soudobý stav žurnalistiky.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 17, 23. 4., s. 9
Annotation: Čtenářská kritika románu z prostředí Pohraniční stráže vycházejícím na pokračování v Mladé frontě; připojena Redakční poznámka.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 7/8, červenec/srpen, s. 380-381
Annotation: O vzniku a dosavadní činnosti deníku a nakladatelství MF.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 13, 1. 4., s. 4
Annotation: O podnikatelských aktivitách K. Hvížďaly, "privatizátora" deníku Mladá fronta.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 73
Annotation: Referát.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 131, 6. 6., s. 20
Annotation: O udělených výročních nakladatelských cenách.
Article
10
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 1, s. 23-42
Annotation: O dění v Mladé frontě v uvedeném období; s kapitolami Panská 8, Mladá fronta 9.5.1945, Nezávislost?, Kultura se představuje [mj. o statích J....
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 74, 28. 3., s. 10
Annotation: Připojení se k protestu proti odvolání V. Pistoria z funkce ředitele nakladatelství; v rubrice Ohlasy a dopisy.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 75, 29. 3., s. 10
Annotation: Stanovisko ministra kultury ČR k odvolání ředitele nakladatelství V. Pistoria.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 11
Annotation: K situaci v nakladatelství; v rubrice Dokument.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 11
Annotation: Reakce předsedy dozorčí rady podniku Mladá fronta na kritický fejeton L. Vaculíka (LN, 28. 3.) o situaci v nakladatelství.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 77, 31. 3., s. 3
Annotation: O současné situaci na knižním trhu v souvislosti s událostmi v nakladatelství Mladá fronta a s vydáním spisu Mein Kampf; s dalšími články...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 77, 31. 3., s. 3
Annotation: Soubor medailonů na monotematické straně s titulkem Česká kniha po deseti letech: Kdo na ní vydělává? A kolik?
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 15, 5. 4., s. 3
Annotation: Komentář k situaci v nakladatelství po propuštění ředitele V. Pistoria.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 86, 11. 4., s. 21
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 128, 2. 6., s. 10
Annotation: Zpráva o cenách za rok 1999; v kategorii literatury ocenění získal K. Šiktanc za sbírku Šarlat, M. Macháček (editor Mladé fronty) za vydávání...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 23, 31. 5., s. 4
Annotation: Komentář nakladatelele (majitele nakladatelství Hynek) ke krizovým událostem v nakladatelstvích Mladá fronta a Rowohlt a jejich ekonomických příčinách.
Article