By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 112-129
Annotation: Studie o nejmladší československé literatuře druhé poloviny padesátých let založená na analýze situace časopisů Květen a Mladá tvorba. Autorka...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 22, 28. 5., s. 4
Annotation: O pojetí angažovanosti u Jeana Paula Sartra a T. W. Adorna; rovněž o angažovanosti jako sociální objednávce. K diskusi v slovenském časopisu...
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 11, listopad, s. 525
Annotation: Polemika s recenzí M. Rufuse na sbírku M. Floriana.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 8, 21. 2., s. 3
Annotation: O konferenci vyvolané stranickou kritikou časopisu Mladá tvorba.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 14, 5. 4., s. 5
Annotation: Přehledová recenze posledních čísel časopisů.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 42, 6. 10., s. 1
Annotation: Poznámka k 1. číslu slovenského literárního měsíčníku, "mladší sestry českého Května".
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 5/6, s. 6-14
Annotation: Rozhovor se spisovatelem, překladatelem, publicistou a autorem písňových textů; mj. o slovenském překladu ve srovnání s českým.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 15-33
Annotation: Studie o pokračování řízení kultury, cenzury a zřízení Hlavní správy tiskového dozoru 22. 4. 1953 na Slovensku v době tzv. liberalizace; připojeny...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 335-344
Annotation: Studie věnovaná počátkům literárněkritického díla Petera Zajace v 60. letech 20. století.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 18, 4. 5., s. 7
Annotation: Listování obsahem literárních časopisů.
Article
12
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 9, 2017, n. 2, s. 73-85
Annotation: Studie se zabývá způsobem zpřístupňování americké literatury a její kontextualizací jako součástí procesu překladu v časopise "Mladá tvorba"....
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1970, č. 294, 11. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o rozhodnutí sekretariátu Svazu slovenských spisovatelů z 10. 12.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 6, s. 442-451
Annotation: Studie k českému a slovenskému literárnímu dění v šedesátých letech 20. století optikou literárních časopisů, srovnání českého a slovenského...
Article
16
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 8, duben 1957, s. 292-294
Annotation: Kritické poznámky.
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 2, 1956/1957, č. 5, leden 1957, s. 184-185
Annotation: Článek podávající přehled (vybraných) soudobých literárních časopisů.
Article
18
online
In: Půlnoční expres [online]. -- ISSN 2336-1166. -- R. 2014, č. 6, s. 2-7
Annotation: Rozhovor s J. Pátkovou o dějinách moderní slovenské literatury a o vztazích mezi českou a slovenskou literaturou.
Article
19
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 211-228
Annotation: Studie se zabývá měsíčníkem "Mladá tvorba", autor se věnuje archivním materiálům, které objasňují konec vydávání tohoto periodika.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 129-139
Annotation: Studie o básni "Klobúk vína" J. Ondruše srovnává její časopiseckou a knižní variantu; připojeny básně.
Article