By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Pět odpovědí na otázky, které zde nejsou otištěny. Otázky se týkaly literatury, surrealismu a náboženství. Řezníček např. odpovídá, že...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 15-20
Annotation: Úvaha nad pojmy "dějiny" a "dějinnost" s užitím pojmu J. Hradce "dějina", kterou podnítila četba padesáti dvou zamyšlení "Kruhová obrana" od...
Article
3
Published Praha : Člověk v tísni, 2011.
Annotation: Sborník, v němž na poslední dvě dekády komunismu vzpomíná více než třicet osobností kulturního a veřejného života, mj. uvedených spisovatelů...
Book
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 22, 21. 5., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu věnovaném J. Mlejnkovi a jeho nejnovější knize.
Article
5
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 4 (23), 2012, č. 6, s. 81
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o J. M., připojená k ukázce z jeho tvorby pod názvem Krátká spojení (s. 81-85).
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 45, 7.-13. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 89, 15. 4., příl. Salon, č. 363, s. 4
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky o současných autorech.
Article
8
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 11, 2004, č. 1, s. 40
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným básním (s. 40-41).
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 45, 8. 11., s. 2
Annotation: Glosa, v níž se autor distancuje od M. Jungmanna, A. Tomského, J. Mlejnka a dalších kritiků píšících o M. Kunderovi; odpověď na kritickou glosu...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Polemika se Salvetovou recenzí Mlejnkovy básnické sbírky (Host 9/98).
Article
11
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1999, č. 13, [březen], s. 65-72
Annotation: Recenze básnických sbírek vydaných v letech 1997 a 1998 nakladatelstvím Host.
Article
12
In: Studentské listy. -- ISSN 0862-6049. -- Roč. 2, 1991, č. 12, červen, s. 12
Annotation: Recenze; zejména o studii: Hradec Josef, vl. jm. Mlejnek Josef.
Article
13
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 8, 8. 6. 2009, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 255, 1. 11., s. 12
Annotation: Autobiografický příspěvek v cyklu Příběhy bezpráví - Naše normalizace; s bio-bibliografickou poznámkou Kdo je...
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [7], 1996, č. 2/3 (29), s. 223
Annotation: Biografická poznámka (nar. 1946 Žatec, pseud. Hradec Josef) k otištěnému výboru z básní (s. 213-223).
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [23], 2013, č. 234, 8. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o pořadu, který se koná 8. 10. 2013 v brněnské Místogalerii Skleněná louka.
Article
17
online
In: Střední Evropa [samizdat]. -- Č. 11, 1988, červenec, s. 133-162
Annotation: Slovní spojení "nová pravice" označuje dva rozličné postoje: a) vyznavače myšlenky volného, státem neregulovaného trhu; b) stoupence sociálního...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 10, 29. 2., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 1, 24. 1., s. 95-96
Annotation: Soubor recenzních glos k níže uvedeným básnickým sbírkám.
Article
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 8 (27), 2016, č. 6, s. 70-71
Annotation: Medailon J. Mlejnka u příležitosti jeho 70. narozenin; připojeny dvě básně od polského básníka C. Miłosze.
Article