By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Malura, Jan, 1971-, Ivánek, Jakub, 1983-
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá poutními písněmi spojenými s Moravou a dnešním českým Slezskem, její těžiště přitom leží v oblasti literární...
Book
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 321
Annotation: Úryvek z článku J. Měkoty "Pátrání téměř detektivní: Před pěti sty lety byla vytištěna první kniha na Moravě" o počátcích knihtisku...
Article
3
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 71, 2019, č. 1, s. 28-45
Annotation: Studie o dějinách misálu z kostela v Nákle u Olomouce nejen jako liturgického textu, ale také místní kroniky lokální historie; připojeny přílohy...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 12
Annotation: Zpráva o zadržení A. Navrátila a domovní prohlídce, během níž bylo zabaveno téměř tři sta knih, časopisů a samizdatových textů. Navrátil...
Article
6
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 70, 2018, č. 3, s. 220-229
Annotation: Studie se zabývá vývojem mýtu o mongolském nájezdu na Moravu (1241) od XIV do začátku XX století.
Article
7
In: Veselí. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s komentářem textu (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
8
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 132-166
Annotation: Studie sleduje využití Fabriciovy a Komenského mapy v nizozemských kartografických dílnách až do počátku 18. století.
Article
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 236-278
Annotation: Studie sleduje řetězec nedorozumění a historických nepřesností, který se odvíjí od Kosmova nejasného líčení bitvy na Luckém poli.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [5], květen, s. 31-39
Annotation: Dva komentáře k řadě článků věnovaných tématu Morava v časopise "Střední Evropa"; datováno duben 1989 a květen 1989.
Article
11
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenými studiemi, s průběžně uváděnými abstrakty, klíčovými slovy a anglickými...
Book
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 55-60
Annotation: Reakce na Urbánkův článek reflektující texty věnované Moravě a autorům označeným za moravské a katolické. Rotrekl s názory Urbánka nesouhlasí;...
Article
13
by Kubíček, Jaromír, 1938-
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2014.
Annotation: Bibliografie pramenů k dějinám a fungování veřejných knihoven na Moravě a ve Slezsku od jejich počátků v 18. století po rok 1950; doplněno...
Book
14
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 3, 1989, únor, s. [32]-[53]
Annotation: Studie představující brněnský potažmo moravský poválečný literární život, jehož vývoj je podle autora zcela odlišný tomu v Praze a v Čechách...
Article
15
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [243]-239
Annotation: Nesouhlasná reakce na komentář Z. Urbánka z Obsahu [5]/1989 reflektující diskusi věnovanou Moravě, moravanství a autorům označeným za moravské...
Article
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
17
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 182-183
Annotation: Recenze na monografii G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech a almanaších...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 10, s. 10
Annotation: Krátká zpráva o novém šetření svědecké výpovědi P. Záleského ve věci procesu s moravským katolickým samizdatem; s datací 15. 7. 1986.
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 10, s. 10
Annotation: Zpráva informující o vývoji případu v procesu s moravským katolickým samizdatem. V červnu a červenci byli obvinění (P. Dudr a J. Němec) seznámeni...
Article
20