By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 170, 25. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 30, s. 2
Annotation: Vzpomínka na zesnulou J. Neumannovou-Moravcovou.
Article
2
Published Rutherford : London ; Cranbury : Fairleigh Dickinson University Press ; Associated University Presses, 1993.
Annotation: Antologie východoevropské poezie 80. let, mj. s oddílem The Czech Republic and Slovakia, compiled by E. J. Czerwinski and Stana Dolezal (s. 189-214,...
Book
3
by Lopatka, Jan, 1940-1993
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Soubor 151 lektorských posudků vydaných z pozůstalosti; v poli Díla uvádíme knihy vydané, u titulů (zřejmě) nevydaných zaznamenáváme jméno...
Book
4
In: 2004: český horor. -- s. 5-8
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech (zařazovány průběžně).
Book Chapter
5
In: 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva k souboru žánrově různorodých textů o 27 českých pánech popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí; iniciátorem knihy...
Book Chapter
6
In: Měsíc ve dne. -- s. 144-147
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o zastoupených autorech; antologii uzavírá fejeton J. M. Krnínského o údělu spisovatele Dobrodružství tajemného...
Book Chapter
7
by Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.-
Published Brno : Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 1998.
Annotation: Soubor recenzí, statí a doslovů publikovaných knižně či časopisecky (viz Ediční poznámka, s. 178-179); s autorovou předmluvou Rusistika není...
Book
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 138, 16. 6., s. 7
Annotation: Referát o nakladatelství Klubu českých spisovatelů IMPRESO plus ve Žďáru nad Sázavou; o vydaných knihách: Cimický Jan, Atentáty na de Gaulla;...
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 147-148
Annotation: Recenze knih: Pluhař Zdeněk, Měšťanský dům (román); Psůtková Zdeňka, Elixír života (novela); Horníček Miroslav, Julius a Albert (román);...
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 15, s. 65-67
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 38, 1982, č. 270, 13. 11., s. 11
Annotation: O svých osobních setkáních se sovětskýmí básníky Sergejev Mark a Roždestvenskij Robert a o svém poznávání díla básníka Vysockij Vladimir;...
Article
12
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 13, 1981, č. 29, 22. 7., s. 10-11
Annotation: Rozhovor o překladatelské, básnické a prozaické tvorbě J. M.
Article
13
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 97, 1981, č. 3, s. 137-138
Annotation: Recenze; Neumannová Jana.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 163, 13. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor v seriálu rozhovorů s překladateli z jazyků SSSR; s překladatelkou poezie z ruštiny a spisovatelkou.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 20, 17. 5., s. 12
Annotation: Recenze překladu J. M. za pomoci srovnání s překlady Vysockého od Jaromíra Nohavici a Milana Dvořáka.
Article
16
In: Zakázanou rychlostí. -- S. 369-372
Annotation: Doslov; zastoupeni autoři: Kmínek Ivan, Sýs Karel, Pechar Ivo, Olšanský Jiří, Chaloupka Otakar, Nesvadba Josef, Novotný František, Szalai Ladislav,...
Book Chapter
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 48, 22. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor s J. P. jako novým vicepresidentem AIEP (Mezinárodního sdružení detektivního a politického románu); spolu s ním nás reprezentovala na...
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 29, 1985, č. 7, září, s. 408-415
Annotation: Mj. analýza próz: Hercíková Iva, Pět holek na krku a Trest a druhá láska; Moravcová Jana, Zátiší s citadelou; Klevis Vladimír, Setkání s...
Article
19
by Uličný, Oldřich, 1936-
Published Praha : Albatros, 1987.
Annotation: Soubor analýz, s kapitolami: Nesamozřejmost jazyka, Aspekt dětství a mládí v jazyce a stylu prózy pro děti a mládež, Co jsme v češtině nebrali,...
Book
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 30, 1974, č. 7, 9. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article