By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem, historikem a ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně o české literatuře, o propagaci a překladech české...
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., s. 21
Annotation: Zpráva o vydání knihy nazvané "Milan Kundera v překladech" vydané za přispění Moravské zemské knihovny.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
4
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny T. Kubíčkem, mj. o projektech "Česká knihovna" a "Centrální portál českých knihoven"; připojena...
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 8
Annotation: Zpráva z vernisáže výstavy o životě a díle J. Gruši.
Article
6
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 211, 11. 9., s. 2
Annotation: Glosa o výstavě věnované básníkovi J. Grušovi v Moravské zemské knihovně.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 217, 18. 9., s. 2
Annotation: Článek o udělení Medaile Z. V. Tobolky udělované Sdružením knihoven České republiky knihovnici Moravské zemské knihovny V. Jelínkové.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Článek se věnuje prezentaci knihy "Kafka 2 : Roky rozhodování" R. Stacha, která se konala v Moravské zemské knihovně v Brně.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 29. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o uvedení nové hry M. Uhdeho "Mariina volba" samotným autorem v Moravské zemské knihovně.
Article
10
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 81-82
Annotation: Rozhovor s J. Kubíčkem o jeho působení ve funkci ředitele Moravské zemské knihovny, o jeho činnosti bibliografické i pedagogické.
Article
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 221, 22. 9., s. 3
Annotation: Článek o rekonstrukci Moravské zemské knihovny a o pokračování projektu digitalizace.
Article
12
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 224, 26. 9., s. 10
Annotation: Zpráva obsahující pozvánku na doprovodné akce Velkého knižního čtvrtka 18. 10. 2018, mj. v Knihovně Jiřího Mahena či v Uměleckoprůmyslovém...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 396-398; č. 12, 17. 12., s. 432-435
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny T. Kubíčkem.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Článek se věnuje dějinám a současnému provozu Moravské zemské knihovny v Brně.
Article
15
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 7-9
Annotation: Článek o osobní knihovně O. Březiny, která byla po jeho smrti rozdělena a předána Masarykově univerzitě v Brně, Státnímu reálnému gymnáziu...
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 78, 2. 4., s. 3
Annotation: Referát o dvou brněnských výstavách pořádaných Moravskou zemskou knihovnou věnovaných životu a dílu M. Kundery u příležitosti jeho devadesátých...
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 82, 2. 1., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Zpráva o výstavě "Hommage a Milan Kundera" při příležitosti autorových 90. narozenin.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 166, 20. 7., s. 20, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k politickému dění ohledně ministra kultury, k instituci Ministerstva kultury obecně a připomíná některé kauzy z...
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s básníkem O. Buddeusem o jeho odstoupení z funkce vedoucího Českého literárního centra; připojena bio-bibliografická poznámka (s....
Article