By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. 61
Annotation: Zpráva o výstavě "Lidské mraveniště Ondřeje Sekory", která probíhá v Moravském zemském muzeu v Brně. 6. 2. 2020 proběhne v souvislosti s...
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy v Národním muzeu věnované vývoji divadelního života v českých zemích od 17. století. Zahrnuje např. divadelní...
Article
5
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 41, 18. 2., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 18. 2. 2020
Annotation: Zpráva o výstavě "Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce", jež probíhá v Moravském zemském muzeu v Brně.
Article
6
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 103, 2018, č. 1, s. 51-64
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a bohemisty M. Jelínka.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 206, 5. 9., s. 4
Annotation: Článek o akci "Den tiskařů", která připomene čtyři letošní výročí: vydání prvního dílu "Bible kralické", položení základního kamene...
Article
8
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 63, 2019, č. 8, září, s. 34
Annotation: Referát o výstavě připravené pracovníky Moravského zemského muzea, která je věnovaná J. Mahenovi u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.
Article
9
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 7-8
Annotation: Zpráva o akcích připomínajících výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
10
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná dílu O. Sekory a vycházející mj. ze zkoumání jeho pozůstalosti ve sbírkách Moravského zemského muzea popisuje...
Book
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 2, únor, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy věnované dílu O. Sekory v Dietrichsteinském paláci (Brno, 18. 12. 2019 - 30. 6. 2020).
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 11, listopad, s. 2-4
Annotation: Rozhovor s vedoucí oddělení.
Article
13
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 1, s. 253-254
Annotation: Referát o konferenci.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 24, 2010, č. 3/4, podzim/zima, s. 23
Annotation: Referát o konferenci.
Article
15
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 24, 2010, č. 3/4, podzim/zima, s. 20-21
Annotation: Referát o výstavě ke stému výročí narození O. Mikuláška.
Article
16
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 22, 2008, č. 3, podzim, s. 22-23
Annotation: Referát o výstavě o R. Těsnohlídkovi, též k jeho osobnosti obecně.
Article
17
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 93, 2008, č. 1/2, s. 170-174
Annotation: Článek a fotografie o výstavě k 100. výročí narození J. Foglara.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 20. 1., s. 2
Annotation: O hrozícím zániku literárního oddělení MZM v Brně po smrti jeho zakladatele J. Hájka-Heka.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 7, 1993, č. 2, léto, s. 7-10
Annotation: Moravské zemské muzeum; o činnosti jeho literárního oddělení (mj. o výstavních akcích v letech 1990-1992).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 244, 18. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o výstavě celoživotní loutkářské tvorby manželů Vítkových v Moravském zemském muzeu v Brně s názvem Jeden život.
Article