By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 29. 10., s. 18
Annotation: Referát.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 279, 1. 12., s. 13
Annotation: Referát o inscenaci divadelní hry bratří Mrštíků "Maryša" v příbramském divadle; zdůrazněna je problematika srozumitelnosti nářečí.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 7
Annotation: Referát o třech divadelních inscenacích, které byly prezentovány na divadelním festivalu Ostravar (28. 11.-2. 12. 2018).
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 71-72
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích.
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 7. 8. 2019
Annotation: Referát divadelní inscenace "Vávra aneb všechno, co jste chtěli vědět o Maryše a báli jste se zeptat" a repertář z divadelního festivalu Jiráskův...
Article
8
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 6, 20. 3., s. 4
Annotation: Referát.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 14
Annotation: Referát.
Article
10
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 2, únor, s. 27
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Maryšy" bratří Mrštíků.
Article
11
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 1. 2014
Annotation: Krátký komentář k fotogalerii z inscenace "Maryši" v HaDivadle.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 161, 6. 7., s. 3
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
14
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 11, 1956, č. 1, s. 20-23 a č. 2, s. 62-66
Annotation: Stať o přínosu hry Maryša pro české drama.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 14, 16. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o činnosti divadelního spolku v Českých Křídlovicích-Božicích. V repertoáru mj. K. Čapek a bratři Mrštíkovi.
Article
16
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2009, č. 18, s. 77-88
Annotation: Přehledový článek o jihomoravské tematice v díle bratří Mrštíků a místech spojených s jejich životem. Připojena "Bibliografie článků...
Article
17
18
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 4, 1999, č. 21, s. 26
Annotation: Recenze nové inscenace dramatu Maryša A. a V. Mrštíkových.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 66, 18. 3., s. 25
Annotation: O nastudování Maryši v hornolužickosrbštině a o hře M. Urbana o vztahu J. Vrchlického a S. Podlipské.
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 1, březen, s. 54-70
Annotation: Studie opřená o několik dochovaných verzí hry (včetně prozaických) z let 1889-1894.
Article