By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 49, 2013, č. 5, září/říjen, s. 31
Annotation: Zpráva o udělení Mezinárodní Visegrádské ceny Muzeu J. A. Komenského.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 9
Annotation: Referát o výstavě k 360. výročí Komenského narození.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 20, 2006, č. 3, podzim, s. 44
Annotation: Profil Knihovny Jana Kučery v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Article
4
In: Zápisník. -- ISSN 0139-7966. -- Roč. 33, 1989, č. 6, 20. 3., s. 14-16
Annotation: Rozhovor s ředitelem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Article
5
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 18, 1988, č. 35, s. 156-158
Annotation: Muzeum J. A. Komenského; přehledová stať.
Article
6
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 45, 2009, č. 2, březen/duben, s. 13
Annotation: Životopisný portrét překladatele, komeniologa, archeologa a muzejníka F. Rajchla.
Article
7
8
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 278-285
Annotation: Článek o doprovodném programu, jehož autorem je Mgr. Aleš Kapsa.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: O tradici kolokvií pořádaných od září 1971 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; s reprodukcí obálky časopisu Studia comeniana et...
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 5, 1975, č. 11, s. 44-48
Annotation: Referát pedagogické sekce.
Article
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 5, 1975, č. 11, s. 49-59
Annotation: Přednesený referát.
Article
12
13
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 5, 1975, č. 11, s. 64-69
Annotation: Přednesený referát.
Article
14
In: Socialistická škola. -- ISSN 0037-8291. -- Roč. 16, 1975/1976, č. 5, leden 1976, s. 236-237
Annotation: Přehled činnosti v posledních pěti letech.
Article
15
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 74, 28. 3., s. 6
Annotation: Reportáž o Muzeu J. A. K. v Uherském Brodě.
Article
17
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 7, 1978, č. 16, s. 214-217
Annotation: Projev o historii Muzea J. A. Komenského přednesený na slavnostním večeru pořádaném 13. 9. v rámci kolokvia.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 250, 16. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o novém otevření památníku J. A. Komenského.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 204, 31. 8., s. 16
Annotation: Článek, mj. o Muzeu Jana Amose Komenského.
Article
20
In: Časopis Národního musea. Oddíl věd společenských. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 125, 1956, č. 1, s. 108-109
Annotation: Z muzeí a výstav vztahujících se k literatuře jmenováno: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, v roce 1952 velká výstava o J. A. Komenském...
Article