By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 227, 1. 10., s. 11
Annotation: Portrét J. Kühndela, zakladatele prostějovského archivnictví a muzejnictví.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 55, 5. 3., s. 10
Annotation: Zpráva o konání výstavy (5. 3. - 3. 5. 2020) u příležitosti pořádání konference fenomenologů k výročí narození E. Husserla. Zde mj. sochař...
Article
3
In: Severní Morava. -- ISSN 0231-6323. -- Sv. 47, 1984, s. 57-58
Annotation: Článek o kramářských písních uchovaných ve fondech Muzea Prostějovska; s otištěním dvou písní (3. s. obálky a záložka).
Article
4
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 136, 14. 6., s. 9
Annotation: Reportáž z dvojvýstavy "JAK chtěl změnit svět" (putovní výstava Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě) a "J. A. Komenský ve výtvarném umění",...
Article