By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1., s. 3
Annotation: Článek o znovu podání návrhu postavit novou budovu Národní knihovny, který vládě předloží ministr kultury L. Zaorálek.
Article
2
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 14. 10. 2008
Annotation: Rozhovor s nedávno odvolaným ředitelem Národní knihovny ČR; mj. o české literatuře, čtení, nové budově NK ČR a Ježkově politickém angažmá.
Article
3
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 22. 2. 2009
Annotation: Rozhovor o projektu stavby nové budovy Národní knihovny ČR, v souvislosti s úmrtím architekta vítězného projektu J. Kaplického. Navazuje na rozhovor...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 36, 12. 2., s. 5
Annotation: Článek o dlouhodobé rekonstrukci budovy Klementina, která je příčinou toho, že mnoho knih si v Národní knihovně není možné půjčit.
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
6
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 18, 2009, č. 2
Annotation: Medailon V. Richtera, předsedy Svazu knihovníků a informačních pracovníků a autora několika projektů na podporu a rozvoj čtenářství a knihoven.
Article
7
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 8. 3. 2015
Annotation: Zpráva mj. o poeziomatech a o odchodu T. Böhma z pozice ředitele Národní knihovny ČR.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: Článek se věnuje výsledkům výzkumu čtenářství v České republice.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 8. 6. 2017
Annotation: Autor se ve svém komentáři kriticky vyjadřuje k současnému stavu a provozu Národní knihovny, který je výrazně omezován kapacitními i jinými...
Article
12
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 66-79
Annotation: Studie se na základě výzkumu Národní knihovny ČR zabývá analýzou vztahu mezi čtenářstvím a prospěchem žáků.
Article
13
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 2
Annotation: Článek o projektu čtenářských výzkumů.
Article
14
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 4
Annotation: Zpráva o výstavě "Codex gigas" a dvou publikacích pojednávajících o Ďáblově bibli.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 180, 6. 8., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny M. Kocandou, mj. o potřebě postavit novou budovu knihovny.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. [28], 2018, č. 240, 16. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o stavu knižního trhu, zvláště o překladové literatuře.
Article
17
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 228, 2. 10., s. 10
Annotation: Krátká zpráva o průzkumu Národní knihovny o čtenářství v Česku, podle něhož ženy čtou více než muži.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 49, 27. 2., s. 10
Annotation: Komentář poukazuje na neschopnost Ministerstva kultury vyřešit projekt digitálních výpůjček v knihovnách - a v té souvislosti zákon o autorských...
Article
19
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 10, 5. 3., s. 8-9
Annotation: Článek o fenoménu čtení a čtenářství v České republice.
Article
20
online
In: iRozhlas [online]. -- 17. 1. 2018
Annotation: Článek o četbě u školních dětí, který vychází z dlouhodobých čtenářských průzkumů agentury Nielsen Admosphere a Národní knihovny; připojen...
Article