By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
Published Litoměřice : Liberec : Praha : Státní oblastní archiv v Litoměřicích ; Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická ; Scriptorium, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie se z historiografického hlediska zabývá německými provinciemi v českých zemích na konci roku 1918 a mapuje roli německého...
Book
4
by Měšťan, Antonín, 1930-2004
Published Praha : Goethe-Institut : Osródek kultury Polskiej, 1992.
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků ze stejnojmenného sympozia konaného 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků...
Book
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 292, 17. 12., s. 14
Annotation: Zpráva o vytvoření audioverze knihy M. Krska "Neznámí hrdinové mluvili i německy", namluvil ji O. Novák.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. 19-39; č. [3], březen, s. 88-103
Annotation: Překlad některých kapitol z knihy "Tschechen und Deutsche 1918-1938" věnované meziválečným česko-německým vztahům.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 5, 12. 2., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
8
by Flath, Petra, 1952-, Becher, Peter, 1952-, Knechtel, Anna, Schwarz, Wolfgang, 1968-
Published München : Adalbert Stifter Verein, 2011.
Annotation: Katalog výstavy realizované ve spolupráci s fotografkou Petrou Flath představuje 54 osobností vybraných porotou (seznam členů: s. 117), které...
Book
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 9, září, s. 46.
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
by Fronk, Václav, 1976-
Published Bílina ; Praha : Václav Fronk, 2011.
Obsah knihy
Annotation: Monografie - přepracovaná verze disertace; - práce formou textu i obrazu zkoumá, jak se obraz české společnosti na přelomu 19. a 20. stol. zrcadlí...
Book
11
In: Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí. -- s. 10-14
Annotation: Autorčina předmluva; kniha obsahuje Úvod (s. 15-22) a kapitoly: Co je to "sudetoněmecký problém"?; Kdo jsou sudetští Němci na konci 20. století;...
Book Chapter
12
by Klementová, Helena
Published České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, 2005.
Annotation: S oddíly: Cíle práce; Metodologická východiska; Výsledky bádání (k proměnám české obrozenecké literatury, Pohádka a její terminologická...
Book
13
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2000. Studia historica, sv. 53. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2004, s. 53-73
Annotation: Studie, s kapitolami: Historical Fiction in the 1890s, Generational Identity, National Identity, Conclusion; mj. o uvedených aktérech literárních polemik...
Article
14
In: Šumavská trilogie. -- s. 5-6
Annotation: Text je vzat z obsáhlejší recenze K. Skalického, publikované pod názvem "Kdyby byl Bavorov bez Hobizala" v českobudějovickém diecézním časopise...
Book Chapter
15
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 38, 2005, č. 1, s. 30-31
Annotation: Rozhovor s autorkou, která žila v letech 1939-1945 v Liberci-Harcově; její kniha Blauer Flieder vyšla česky pod názvem Návrat pod zelenou střechu.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 6
Annotation: Montáž komentovaných ukázek z románu.
Article
17
by Vomáčka, Jiří
Published Liberec : Ústí nad Labem : Technická univerzita v Liberci ; Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta pedagogická, Ústav slovansko-germánských studií, 2000.
Annotation: Monografie; s úvodem (s. 7-12) a s kapitolami: Osvícenští myslitelé v našich zemích (s. 13-36, s podkapitolami: K. H. Seibt - "magnus parens" katolického...
Book
18
In: Malý průvodce dějinami Čech = Ein kleiner Begleiter durch die Geschichte Böhmens. -- s. 11-14
Annotation: Historický esej, s kapitolami: Problémy obrazu českých dějin; Mytická raná doba a přijetí křesťanství; Lesk a bída Přemyslovců; Vzestup...
Book Chapter
19
by Čapková, Kateřina, 1973-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2005.
Annotation: Monografie, s Úvodem (s. 5-15) a s oddíly: Základní rysy židovské komunity v Čechách; Židé jako národnostní menšina Československa; Němečtí...
Book
20
In: Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2005, s. 126-138
Annotation: Studie, s kapitolkami: Zum Begriff "Prager deutsche Literatur" (Allgemeiner kulturpolitische Hintergrund - Vorgeschichte; Vereine und Zeitschriften); Der...
Article