By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 20, 24. 1., s. 10
Annotation: Článek shrnující dosavadní poznatky.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 39, 15. 2., příl. Magazín Právo, s. 30-31
Annotation: Článek o Viktorii Paulové, konfidentce policie a o B. Němcové.
Article
3
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 23.-29. 1., s. 5
Annotation: Glosa k otištěné ukázce ze sbírky a z autorovy předmluvy.
Article
4
In: Týdeník Televize. -- ISSN 1211-7625. -- R. 1997, č. 7, 10.-16. 2., s. 59
Annotation: Rozhovor o dokumentárním filmu režisérky L. V. o potomcích B. Němcové.
Article
5
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6.-12. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 10, 19. 3., s. 2
Annotation: Recenze monografie o B. Němcové.
Article
8
In: Bosá Barunka. -- s. I-III přebalu
Annotation: Doslov k básnické sbírce inspirované životem a dílem B. N.; s autorovou úvodní konfesí Kauza Bosé Barunky na stránkách Vzpomínek (s. 5-19).
Book Chapter
9
10
In: SvětLIK. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2005, červenec/srpen, s. 5-6
Annotation: O přednášce J. Janáčkové v liberecké knihovně 21. 2. 2005.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 177, 30. 7., příl. Magazín Právo, s. 24-26
Annotation: O postavě Viktorky z románu B. Němcové.
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 12, 22. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 43 (113), 2005, č. 22, s. 114-115
Annotation: Referát.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 229, 30. 9., příl. Styl na cestách, s. 2
Annotation: Článek o K. Zaháňské, procházka Babiččiným údolím, rozhovor s O. Sommerovou o jejím vztahu k B. Němcové a ke kraji kolem Ratibořic.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 225, 24. 9., příl. Čtení pro Vás, s. 26-27
Annotation: O vztahu B. Němcové a V.Č. Bendla.
Article
16
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
17
In: Lásky slavných žen. -- s. 7-9
Annotation: Předmluva k souboru deseti příběhů (uzavřených vždy dovětkem: Místo tečky na závěr otazník), mj.: Byl Francisco Goya otcem Barunky Panklové?...
Book Chapter
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 258, 4. 11., příl. Víkend, s. 2
Annotation: Výtah z přednášky Božena Němcová a současnost; s mezititulky Současné selhání mnohých vzdělanců, Komerční stanice oslovují žlázy, Kníže...
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 3, podzim, s. 19-20
Annotation: Portrét M. von Ebner-Eschenbach.
Article
20
Published Praha : Univerzita Kalova, Nakladatelsví Karolinum, 2005.
Annotation: Monografie, s oddíly: Kognitivní lingvistika tady a teď; Člověk ve světě a v jazyce; Kapitoly o smyslech; Kapitoly o barvách (mj. s kap.: Čtyry...
Book