By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 1-2
Annotation: Zpráva o vyhlášení výsledků Ceny Bohumila Polana, již získali V. Němec za román "Neocortext aneb Kybernetické romanetto" a T. Kůs za básnickou...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 5, 7. 3., s. 22
Annotation: Recenze na román V. Němce "Neocortext aneb kybernetické romanetto".
Article
3
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2018, č. 35, s. 7-11
Annotation: Rozhovor o poezii, básnické tvorbě a ediční práci; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 11).
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 11, listopad, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické údaje.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 10, říjen, s. 3 obálky
Annotation: Soupis autorů se stručnými biografickými údaji.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 6, červen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 9, září, s. 3 obálky
Annotation: Seznam autorů doplněný biografickými údaji.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, s. 40
Annotation: Krátké poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 14-15
Annotation: Polemika s kritikou V. Němce povídek L. Mikisky (Listy Ason-klubu, č. 6).
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 10, říjen, s. 32
Annotation: Biografické poznámky, mj. o uvedených autorech.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 18-19
Annotation: K článku v prosincovém Plži.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Referát.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 14
Annotation: O večeru autorského čtení.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 1, leden, s. 32
Annotation: Poznámky, mj. o níže uvedených autorech.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 6, červen, s. 30
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 237-240
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 10-14
Annotation: Kritiky a odpověď V. Němce.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
20