By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 21. 6. 2017
Annotation: Článek o překladateli I. Blatného do němčiny F.-W. Matthiesovi.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 6-7
Annotation: Dopis čtenářům, úvaha, o nutnosti solidarity a boje za lidská práva i vlivu politiky na politické vězně. Po podpisu SALT II bylo propuštěno...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. [1]-2
Annotation: Glosa k rozhovoru E. Ševardnadzeho s A. Michnikem v polském deníku Gazeta Wyborcza - Ševardnadze zde v roli ministra zahraničních věci gorbačovského...
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 292, 10. 12., s. 2
Annotation: Zpráva: V Sonnenbergu v NDR přejmenovali dům pionýrů na Dům Julia Fučíka.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 39, 15. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o 100. repríze inscenace Káňovy hry v nastudování souboru Deutsches Theater v závodě Siemens-Ptania, Lichtenberg v Berlíně.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání dvou Aškenazyho knih v berlínském nakladatelství Dietz, časopiseckém otištění několika próz a recenzním ohlasu v tisku.
Article
7
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 1, 20. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o tom, že Československo je druhým největším dovozcem a vývozcem knih do NDR.
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 10, 25. 12., 3. s. obálky
Annotation: Poznámka o překladu Čapkovy Války s mloky a Života a díla skladatele Foltýna v NDR.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 13, 26. 3., s. 8
Annotation: Stručný přehledový článek; s biografickou poznámkou o autorovi článku.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: O slavistických studiích v NDR a tamní znalosti české literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: O stoupajícím zájmu o díla české a slovenské literatury v NDR.
Article
12
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 9/10, s. 79
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 34-35
Annotation: Článek o uveřejňování příspěvků západoněmeckých autorů v časopisech v NDR.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 245, 8. 10., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy veršů Jiřího Taufera Kdo nám zastiňuje blankyt...? Verše doprovodily výstavu protiválečných plakátů v NDR.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 1
Annotation: Úvodník čísla vzniklého ve spolupráci s týdeníkem Sonntag (NDR); o současných literárních vztazích u příležitosti sjezdu spisovatelů NDR.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 2
Annotation: Redakční sloupek o vzniku "kooperačního" čísla.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 5, 8. 3., s. 7
Annotation: Zejména o kontaktech mezi literáty v Československu a v NDR.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 7, 22. 3., s. 6
Annotation: O Káňově pobytu v NDR v souvislosti s inscenováním jeho Party brusiče Karhana v závodech Siemens-Plania; s obsáhlým úryvkem z článku v závodním...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 20, 21. 6., s. 6
Annotation: Reportáž zakončená výroky K. Bartela-Kuby, St. Hermlina a W. Bredela o československo-německých literárních vztazích.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 118-120
Annotation: Autor podává zprávu o překladech české a slovenské literatury v zahraničí po roce 1945.
Article