By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 9, 13. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
2
Annotation: Kolektivní monografie vydaná k stoletému výročí založení německé moderní umělecké a průmyslové školy Bauhaus, se populární formou zabývá...
Book
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 14. 1. 2013
Annotation: Článek o recepci komiksu "Alois Nebel" v Německu.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 55-62
Annotation: Text o krajině severních Čech, o kulturní minulosti a přítomnosti, vztazích s Německem apod.; připojena biografická poznámka (s. 62).
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 18. 2. 2012
Annotation: Zpráva o konání série čtení Literatour.cz s českými spisovateli v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Article
6
by Schulze, Ursula, 1936-
Published Berlin : Erich Schmidt, 2012.
Annotation: Monografie popisuje dějiny německojazyčných duchovních dramat, studuje jejich obsah, strukturu a funkci v kontextu náboženských praktik a společenského...
Book
7
by Štěříková, Edita, 1937-
Published Praha : Kalich, 2018.
Annotation: Monografie připomíná osobnost a dílo Jana Jeníka (něm. Johann Jänicke), českého kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně; s biogramy...
Book
8
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. [16], 2007, č. 4
Annotation: Článek o semináři "Čtenářství, jeho význam a podpora. Výzkum, teorie a praxe v Česku a Německu", který se uskutečnil 19. 11. 2007 v Goethe-institutu...
Article
9
by Mikš, František, 1966-
Published Brno : Barrister & Principal, [2015].
Annotation: Monografie zkoumá vztah komunistické ideologie a moderního evropského umění na příkladech tří představitelů ruského, německého a francouzského...
Book
10
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 8.-14. 4., s. 62
Annotation: Komentář o lipském knižním veletrhu.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 97, 26. 4., příl. Pátek, č. 17, s. 6-12
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou R. Denemarkovou, mj. o románu "Hodiny z olova"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 8) a fotografie (s. 6, 8, 12).
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 169, 24. 7., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 29. 7. 2019
Annotation: Rozhovor s překladatelkou do (a z) němčiny E. Profousovou o překládání českých spisovatelek a spisovatelů do němčiny a recepci české literatury...
Article
16
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
17
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 3, 10. 4., s. 37-38
Annotation: Článek o norimberském procesu.
Article
18
by Placák, Petr, 1964-
Published Praha : Argo : Ústav pro studium totalitních režimů, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá českým laickým katolickým exilovým sdružením, které propojovalo různé proudy československého exilu v době takzvané...
Book
19
by Erpenbeck, Fritz, 1897-1975
Published Berlin : Volk und Welt, 1954.
Annotation: Román německého spisovatele, herce, dramaturga, který emigroval před německou nacistickou diktaturou do Československa, popisuje emigrantskou zkušenost;...
Book
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Článek o překladu románu "Vybíjená" M. Viewegha do němčiny a jeho recepci v německojazyčných zemích.
Article