By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 101, 30. 4., s. 15
Annotation: Zpráva.
Article
2
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 68, 21. 3., s. 22
Annotation: Zpráva.
Article
3
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 78, 2. 4., s. 7
Annotation: Připojen článek Milana Kundery o Zdeně a Josefu Švoreckých.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 289, 13. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení výroční ceny Nadace PANGEA "Za úsilí o nápravu věcí lidských".
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 289, 13. 12., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení výroční ceny Nadace Pangea.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 290, 10. 12., s. 5
Annotation: Zpráva o udělení ceny nadací J. A. Komenského Pangea a o jejím předání, které se uskuteční 13. 12. ve Vinohradském divadle v Praze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 10.-16. 12., s. 2
Annotation: Pangea; zpráva o chystaném předání ceny 13. 12.
Article
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 75, 28. 3., příl. P'92 č. 13, s. 5
Annotation: Rozhovor; mj. o činnosti Nadace Pangea.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 115, 18. 5., s. 4
Annotation: O udělení ceny nadace Pangea.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 112, 14. 5., s. 5
Annotation: Zpráva o udělení ceny nadace Pangea za rok 1992 J. F.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 5, 1995, č. 81, 5. 4., s. 6
Annotation: Zpráva o udělení výroční ceny nadace Pangea pro rok 1995.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 283, 4. 12., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení ceny "Za úsilí o nápravu věcí lidských" nadace J. A. Komenského Pangea Z. Svěrákovi.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 282, 2. 12., s. 18
Annotation: Článek o obdržení výroční ceny nadace Pangea Za úsilí o nápravu věcí lidských.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 61, 12. 3., s. 3
Annotation: O nominacích na výroční cenu nadace Pangea, o jejímž udělení se rozhodne do konce března.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 6, 1996, č. 291, 12. 12., s. 13
Annotation: Výroční cena nadace Pangea Za úsilí o nápravu věcí lidských.
Article
16
In: Pražské noviny. -- Roč. 1, 1996, č. 80, 4. 12., s. 12
Annotation: Poznámka k udělení letošních výročních cen nadace Pangea J. H. a Zikmund Miroslav.
Article