By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 23, 28. 1., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 31. 1. 2019
Annotation: Zpráva o chystané divadelní inscenaci "Zahradníček/ Vše mé je tvé " (Divadlo X10, premiéra 2. 2. 2020).
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 9. 2012
Annotation: Zpráva o konání divadelní inscenace "Příliš tichý nos" na náměty z tvorby F. Kafky.
Article
3
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 29, 4. 2., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 7. 2. 2020
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Zahradníček/ Vše mé je tvé", již připravila L. Trmíková a jež vychází z dopisů básníka J. Zahradníčka...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor s herečkou M. Málkovou, jejíž divadelní dráha byla spojena především s Divadlem Na zábradlí a Divadlem pod Palmovkou (Divadlem S. K....
Article
5
online
In: iRozhlas [online]. -- 18. 3. 2018
Annotation: Zpráva o vyhlášení Cen divadelní kritiky.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 9
Annotation: Referát o divadelním festivalu Divadelní Flora Olomouc, mj. o inscenacích "Reynek/Slova a obrazy z Petrkova" a "Pustina" podle básnické skladby T....
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, příl. Divadlo a film, s. [1]
Annotation: Článek se věnuje 23. ročníku divadelního festivalu Divadelní Flora.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 173, 6.-8. 9., příl. Ego!, roč. 5, č. 36, s. 22-24
Ego!. -- 6. 9. 2019
Annotation: Článek o Divadle pod Palmovkou.
Article
9
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 19, 23. 1., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 27. 1. 2019
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Soukromé rozhovory", již na základě textů I. Bergmana spoluvytvořila L. Trmíková.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Soubor zpráv.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 264, 14. 11., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 20-21
Annotation: Esej o proměnách českého divadla a dramatu po roce 1989.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 11. 2014
Annotation: Soubor zpráv o premiérách v pražských divadlech, mj. o níže uvedené.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 7. 3. 2012
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
15
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 146, 24. 6., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 24. 6. 2020
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci E. Tobiáše "Malý stvořitel/Der kleine Fratz" o F. Kafkovi, již Divadelní spolek JEDL uváděl v Domě U Minuty, kde...
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 213, 11. 9., s. C11
Annotation: Krátký referát o divadelní inscenaci inspirované literárním dílem F. Kafky (hráno v prázdném domě v pražské Nekázance).
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 213, 11. 9., s. 8
Annotation: Referát o divadelní performanci inspirované povídkami F. Kafky.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 199, 25. 8., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Článek o připravované premiéře divadelní inscenace inspirované dílem F. Kafky v prázdném domě č. 18 v pražské ulici Nekázanka.
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 11, 28. 5., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
20
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 24, 2013, č. 3, s. 8-12
Annotation: Referát o společných inscenacích J. Nebeského a E. Tobiáše.
Article