By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 31, 4. 8., s. 738
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 18, 2. 5., s. 80-81
Annotation: Portrét J. Kozáka.
Article
3
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 4, s. 7-27
Annotation: Záznam diskuse z druhého setkání českých a slovenských literárních kritiků, konaného v říjnu 1982 v Malackách; s úvodní poznámkou; účastnili...
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 18, 1983, č. 2, s. 44-48
Annotation: O literární tvorbě J. Pilaře publikované v roce 1981; též o: J. Pilař, Zelený orchester, Bratislava, Slovenský spisovateľ (vybral, přeložil...
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 65, 1984, č. 80, 3. 4., s. 5
Annotation: Jubilejní medailón k 3. 4.
Article
7
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství pro Univerzitu Karlovu v Praze, 1989.
Annotation: Skripta kolektivu autorů, s oddíly: K některým metodologickým problémům literární teorie a kritiky (s. 8-30), s příspěvky: Voráček Jaroslav,...
Book
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 40, 1989/1990, č. 5, leden 1990, s. 186-187
Annotation: Nekrolog.
Article
9
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 15, 1986, č. 9, listopad, s. 129
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Výběr z nejzajímavějších knih. -- ISSN 0139-6862. -- R. 1986, č. 3, s. 12-14
Annotation: Besedy v redakci Výběru se účastnili: Hrzalová Hana, Nejedlá Jaromíra, Blahynka Milan; týkala se vydávání poezie, problematiky začínajících...
Article
12
In: Brněnský večerník. -- Roč. 13, 1982, č. 115, 14. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 41, 1982, č. 10, 13. 3., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 41, 18. 2., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- Roč. 41, 1982, č. 50, 12. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 38, 1982, č. 12, 24. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1988, jaro, s. 25
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 9, listopad, s. 147-148
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 3, březen, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 4, duben, s. 129
Annotation: Medailón k 50. narozeninám 3. 4.
Article