By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 39, 24. 9., s. 23; č. 40, 1. 10., s. 23
Annotation: Medailon A. Jiráska.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 139-143
Annotation: O přizpůsobení slohové výuky studentům odborných škol, na nichž autor vyučuje od roku 1951.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 229, 3. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 40, s. 2
Annotation: Úvaha o osobnosti Z. Nejedlého a o knize J. Křesťana "Zdeněk Nejedlý politik a vědec v osamění". Zmíněna též fotopublikace "Zdeněk Nejedlý...
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2018
Annotation: Článek tematizující život a působení Z. Nejedlého ve srovnání s činností V. Klause.
Article
7
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 18, 1996, s. 65-91
Annotation: Ukázky ze surrealistického románu.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 11, září 1952, s. 321-329
Annotation: Shrnutí projevů ministra školství Z. Nejedlého a jeho náměstka V. Pavláska na VII. celostátní konferenci školských pracovníků (3. a 4. července...
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 159-163
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 203-204
Annotation: Zpráva o první oslavě nově zavedeného dne učitelů (28. března).
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 216, 8. 11., s. 6
iHned.cz [online]. -- 8. 11. 2018
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy o Z. Nejedlém v Městské galerii Litomyšl.
Article
12
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 6-9
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Zahradníčkem v olomoucké věznici, na návštěvu věznice ministrem A. Čepičkou, jemuž při nástupu Zahradníček...
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 4. 2013
Annotation: Ukázka z biografie Z. Nejedlého.
Article
14
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 4. 2013
Annotation: Recenze biografie Z. Nejedlého.
Article
15
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Ten, který byl : Vladimír Macura mezi literaturou, vědou a hrou : úvod povahopisný".
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 22
Annotation: Článek o Betlémské kapli a J. Husovi, který zde kázal.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 7, březen 1952, s. 224
Annotation: Recenze čtvrtého svazku Nejedlého monografie.
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 9/10, květen/červen 1951, s. 314-315
Annotation: Zpráva.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o jubilejním sborníku.
Article