By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, s. 10-21
Annotation: Stylistický rozbor Nerudova povídkového souboru.
Article
2
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 9, květen 1952, s. 288
Annotation: Zpráva resumuje studii A. P. Solovjevové "Realismus Malostranských povídek Jana Nerudy".
Article
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 5. 3. 2011
Annotation: Článek představuje "Povídky malostranské", zejm. se zabývá analýzou narativních kategorií; připojena ukázka.
Article
5
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 3, 21. 1., s. 2
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 21, 9. 10., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 348-351
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 2, 1952, č. 2, únor, s. 83-94
Annotation: Studie určuje "světový názor a třídní postavení" J. Nerudy, rozebírá ideový obsah díla a použité literární prostředky a ukazuje "nesprávnost...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 778-783
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 50, 4. 12., s. 11
Annotation: O literární a žurnalistické práci J. Nerudy a novém rozhlasovém zpracování Povídek malostranských.
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 12, 19. 3., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání dvou CD.
Article
12
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 1, s. 19-30
Annotation: Studie se zabývá zobrazením sociální reality v Nerudových povídkách.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 14, 4. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o vydání v karnevalovém čísle brazilského kulturního čtrnáctideníku Para todos (přeložila Theresa Camargová).
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 38/39, 17.-30. 9., s. 59
Annotation: Fejeton o povinné a doporučené četbě, především o Nerudových Povídkách malostranských.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 1, leden, s. 125
Annotation: Autor informuje o překladech českých autorů do polštiny.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 7, září, s. 333
Annotation: Zpráva o vydání překladu.
Article
17
by Janáčková, Jaroslava, 1930-
Published Praha : Akropolis, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Výbor z kratších statí J. Janáčkové publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné;...
Book
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 16. 5., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek o audioknihách, mj. i o nahrávkách textů F. Fajtla a J. Nerudy.
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 104, 30. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 14, 6. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article