By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 6. 2018
Annotation: Básně uvozeny krátkým komentářem.
Article
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, lingvistiky a bohemistiky.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 257-263
Annotation: Článek souhrnně hodnotí jak výběr literárních ukázek, tak kvalitu jejich přednesu.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 553-562
Annotation: Studie je věnována návaznosti J. Seiferta na S. K. Neumanna ve volném verši, autoři analyzovali rytmický styl rozsáhlého korpusu české poezie.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, s. 388-396
Annotation: Výzkumná zpráva se mj. soustředí na žákovské rozbory literárních děl.
Article
9
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 62, 2018, č. 12, prosinec, s. 51
Annotation: Recenze na biografii M. Jeřábka o B. Kiliánovi, vydavateli kulturních časopisů "Salon" a "Měsíc" a strýci spisovatele B. Hrabala; spolupracoval...
Article
10
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 3. 2. 2014
Annotation: Článek o básnících S. K. Neumannovi a K. Tomanovi, po nichž jsou i v Ostravě pojmenovány ulice a jejichž osobnost, "se vším všudy", připomíná...
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 59-79
Annotation: Surrealistické texty. V Miss Mléko se autoři zabývají převážně sexualitou a hrdiny burlesky se stávají i reálné postavy, např. Karel Schebeck....
Article
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 7, září, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 281-282
Annotation: Úvodník připomínající 28. říjen 1918 a vysokou úroveň literárního jazyka prvorepublikových spisovatelů.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o básnické skladbě F. Halase "Staré ženy" - a o polemické básnické skladbě S. K. Neumanna "Staří dělníci".
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 6, únor 1952, s. 183-186
Annotation: Popis osobních zkušeností z příprav na výuku.
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 13, listopad 1952, s. 399-401
Annotation: O dobové polemice, kterou báseň vyvolala.
Article
20
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 1, 1985, s. [1]-2
Annotation: Glosa ke kischovskému projevu J. Fojtíka, mj. tajemníka ÚV KSČ a aktivního účastníka likvidace českých novinářů po roce 1969, přednesenému...
Article