By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 67, 20. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 12, s. 4
Annotation: Glosa o mylném tvrzení A. Strejčka, že V. Nezval napsal celého Edisona za jednu noc.
Article
2
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2012/2013, č. 22/23, 26. 4. 2013, s. 28-32
Annotation: Interpretační studie k básnické skladbě V. Nezvala Edison.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 111-112
Annotation: Autor informuje o edici Květy poezie, již začalo vydávat nakladatelství Mladá fronta.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 52
Annotation: Autor se zamýšlí nad osobností V. Nezvala a jeho básnickou tvorbou.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 53-55
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickou tvorbou V. Nezvala.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 6, červen, s. 161-164
Annotation: Projev o podstatě básnické tvorby, se vzpomínkami na vlastní autorské začátky; s rozsáhlejším úvodem šéfredaktora.
Article
7
In: Štěpánská 35. -- ISSN 1211-7064. -- R. 2000, č. 4/6, s. 30
Annotation: Poznámka překladatele 3. a 5. strofy básně (franc. překlad otištěn na s. 30-31).
Article
8
In: Edison. -- s. 73-76
Annotation: Nepodepsaný německý doslov k dvojjazyčnému němmecko-českému vyd. Edisona; připojen text: Zur Nachdichtung Edison (s. 77-80, o překladateli A....
Book Chapter
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 5, leden 1986, s. 196-202
Annotation: Rozbor.
Article
12
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 30, 1989, s. 71-87
Annotation: Studie; přehled teoretických prací (mj. Ghil René, Brjusov V.) i nejvýraznějších představitelů této poezie ve světové literatuře; z českých...
Article
13
by Čolakova, Žoržeta, 1959-
Published Plovdiv : Dom za literatura i kniga, 1998.
Annotation: Monografie, s oddíly: Saštnosti (s. 7-55, s kapitolami: Avangardizmat kato modus vivendi; Genealogija na slavjanskija avangardizam); Licata na čoveka...
Book
16
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 16, 1979, č. 1, s. 4-14; č. 3, s. 129-154
Annotation: Uměnovědná studie; s rozborem básně V. Nezvala Edison z hlediska uměleckého modelu.
Article
17
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 91-98
Annotation: Studie; s rozborem básně V. Nezvala Edison.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 13, 29. 3., s. 3
Annotation: Otisk neodeslaného dopisu z 5. 12. 1927.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 4, s. 346-358
Annotation: Interpretační studie - přednáška pronesená na Masarykově univerzitě u příležitosti udělení čestného doktorátu 17. 11. 1995.
Article
20
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 1, 1989, č. 3, s. 39-41
Annotation: Výkladová stať v rubrice Malý slovník poetiky, demonstrovaná mj. na Nezvalových skladbách Signál času a Edison.
Article