By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 137. sezona 2019/2020, č. 6, únor 2020, s. 32
Annotation: Komentář ke zkoušení divadelní inscenace J. Tošovského a kolektivu "Koncové světlo", jež reaguje mj. na ekologické problémy současného světa...
Article
3
Annotation: Kolektivní monografie je věnována rozmanitým podobám recepce antické mytologie v českém umění, vzdělávání a kultuře; s úvodní studií,...
Book
5
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [68]-70
Annotation: Úvaha o literární tvorbě, o tom, v čem spočívá spisovatelova práce, přičemž se nárazově a heslovitě odkazuje k Nietzscheově "Zarathustrovi".
Article
7
8
Annotation: Ročenka představuje filosofické studie o problematice řeči na pozadí západních kanonických filosofických a literárních děl; s bibliografickými...
Book
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2009, č. 42, 19. 7.
Annotation: Básně; báseň "Vůle a kladivo" je věnována památce F. W. Nietzscheho.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Esej o osobnosti K. Čapka, jeho názorech, novinářské činnosti a výrazném podílu na utváření společenského a kulturního dění první republiky.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 10. 2018
Annotation: Rozhovor s překladatelkou z němčiny V. Koubovou, mj. o překládání děl F. Nietzscheho; připojena biografická poznámka.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 9, 12. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 12, 2. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 26/27, 27. 6., s. 30-31
Annotation: Esej o lži, odkazující mj. na filozofické texty J. Pechara.
Article
17
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 5, 1957, č. 2, duben, s. 270-274
Annotation: Autor sleduje proměny názorů O. Hostinského na rozlišování uměleckých tendencí na realistické a idealistické. Připomíná, že Hostinský...
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, březen/duben, s. 36-39
Annotation: Úryvky z knihy statí a úvah A. Gramsciho Sešity z vězení. Autor se mj. věnuje J. Verneovi, futuristům, lidové písni a Nietzscheově teorii nadčlověka.
Article
19
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 4, p. 11-23
Annotation: Studie soustředěná na podobnosti ve vnímání úlohy a významu masky jako nezbytné složky osobnosti tvůrce v básnickém díle R. M. Rilkeho a...
Article