By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 2. 2016
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, reflexe české literatury a literárních akcí v Nizozemí, spjatých s českou literaturou,...
Article
3
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 63-92
Annotation: Autorky se ve své studii zabývají nově objevenou korespondencí J. A. Komenského a T. J. van Almeloveena. Ke studii jsou připojeny vybrané dopisy...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2016
Annotation: Článek o překladu povídkové knihy M. Šindelky "Mapa Anny" do nizozemštiny a o její literárněkritické recepci (i literárněkritické recepci...
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 2. 2017
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 7-8
Annotation: Zprávy oznamující udělení několika cen. Cenu Erasma Rotterdamského získal V. Havel, jehož děkovný dopis INFOCH otiskl. Stejně tak gratulace...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 7
Annotation: Reportáž z pobytu v Holandsku v době konání kongresu PEN-klubu s "čistě formalisticky pojatým" hlavním tématem Experiment v literatuře a s účastí...
Article
8
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [19], 1952, č. 7, 30. 9., s. 224
Annotation: Zpráva o vznikání díla o Ludvíkovi a Vavřinci Geerových, holandských podporovatelích J. A. Komenského.
Article
9
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 4, 1956, č. 4, srpen, s. 493-525
Annotation: Autorka se zamýšlí nad vývojem myšlení J. A. Komenského a jeho jednotlivými spisy a dospívá k závěru, že ve "Všenápravě", pozdním latinsky...
Article
10
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 21, 1953, č. 2/3, 20. 6., s. 352-355
Annotation: Autor na základě korespondence aj. pramenů dokládá styky P. J. Šafaříka se skandinávskými a holandskými slavisty.
Article
11
12
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2005, č. 44, s. 40-44
Annotation: Recenze monografie obsahující mj. kritiku J. Mukařovského, strukturalismu a V. Černého; připojeny dvě holandské recenze Čapkovy reportáže.
Article
13
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2004, č. 12, prosinec, s. 16-17
Annotation: Referát o mezinárodním projektu s účastí literátů P. Hůlové, M. Urbana a Jáchyma Topola.
Article
14
Annotation: Čtrnáctý ročník generačního sborníku absolventů FFUK z konce 60. let, mj. s uvedenými příspěvky; se základními údaji o autorech sborníku...
Book
15
In: Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. -- s. 9-112
Annotation: S kapitolami: Šlechtické cestovní deníky období baroka, Kryštof Václav z Nostic - životní osudy slezského aristokrata, Nosticova cesta do Nizozemí...
Book Chapter
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9
Annotation: O ohlasu v literární příloze týdeníku Vrij Nederland a v listech NRC Handelsblad 26.3.2004 a de Volkskrant 26.3.2004; též o kladném přijetí...
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 164, 16. 7., s. C8
Annotation: O knihách českých autorů na holandském trhu, o tzv. knihotoči, konaném od 14. 7. 2004 v Praze.
Article
18
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2001, č. 7, 4. 12., s. 68-71
Annotation: O marné snaze tlumočnice uskutečnit rozhovor s V. Havlem v letech 1995-2000; v úvodní části o třech holandských vyznamenáních udělených Havlovi...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 274, 25. 11., s. 12
Annotation: Zpráva o televizním dokumentu Het leven is overal (Život je všude), vyrobeném společností Nederland 3 za spolupráce bohemisty K. Merckse.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 11, 13. 1., s. 7
Annotation: Referát o udělení: Gézská medaile nizozemskou Nadací Gézského hnutí odboje; též o dalších cenách, které obdržel V. H. v minulosti.
Article