By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2017
Annotation: Medailon spisovatelky, komenioložky a překladatelky M. Blekastad(ové), která od svých šestnácti let žila v Norsku.
Article
2
In: Norské děti. -- S. [315]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s komentářem textu (4. s. obálky); s úryvkem z textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [10], 25. 9., s. 80-82
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou H. Roguljičovou o jejím románu "Norské děti".
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 284, 7. 12., příl. Víkend, s. 30
Annotation: Recenze na knihy "Ruka noci podaná" V. Cílka a F. Šmikmátora, "Špion, který přišel pozdě" T. B. Englunda a "Tajná dohoda" L. Hardinga.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 3. 2013
Annotation: Recenze knihy "Těsnohlídkova norská kalvárie".
Article
7
In: Vlnolam. -- 4. s. obálky
Annotation: Glosa ke knize inspirované Norskem a Lofoty; s Ediční poznámkou (s. [79]).
Book Chapter
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 19
Annotation: Zpráva o vydání kalendáře k 20. výročí okupace. Kalendář vydala Galerie Krause ve Švýcarsku ve spolupráci s Biblioscandia Norsko. Soubor obsahuje...
Article
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 34-36
Annotation: Rozhovor se skladatelem E. Schiffauerem a spisovatelem I. Binarem o opeře pro děti "Vrať nám, ptáku, hastrmana", kterou nastudovali se souborem norského...
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: O kulturních stycích mezi Norskem a ČSR, mj. o norské znalosti K. Čapka.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., s. 24
Annotation: Poznámka o chystaném vydání Otazníků detektiva Štiky v norském překladu Kristin Kilstiové.
Article
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 44, březen, s. 7
Annotation: O norském vydání cestopisu a putovní výstavě o K. Č. v Norsku.
Article
14
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 8 (53), 1946, č. 14, 5. 4., s. 107
Annotation: Zpráva informuje o sebraných spisech K. Čapka, které vycházejí v Norsku. Zmiňuje zájem o české dětské knihy.
Article
15
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 2, 16. 1. 1948, s. 18
Annotation: Zpráva.
Article
16
Obsah knihy
Annotation: Životopisná publikace věnující se záhadné smrti manželky R. Těsnohlídka ve Vestnes roku 1905 ve světle archivních vyšetřovacích spisů,...
Book
17
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2000. Studia historica, sv. 53. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2004, s. 15-36
Annotation: Studie srovnávající přístup ke konstrukci národních dějin na příkladu české, norské, řecké a turecké národní historie.
Article
18
In: České listy. -- ISSN 1213-1784. -- Roč. 7, 2006, č. 1, [leden], s. 20
Annotation: Zpráva o konání 24. - 25. 11. 2005 v Oslo.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 50, 2006, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 12, č. 6, s. 10-11
Annotation: Recenze zmiňující existenci českého exilového literárního a divadelního vědce P. Fraenkla.
Article
20
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2006, č. 45, s. 89-93
Annotation: Srovnání Čapkova cestopisu a cestovních zápisků O. Odložilíka.
Article