By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 271, 22. 11., příl. Salon, č. 1099, s. 16
Annotation: Recenze na třetí díl spisů L. Nováka věnovaný překladům poezie.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 14, 4. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 15, 20. 9., s. 3-19
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 47, 22. 11., s. 57
Annotation: Báseň s nepodepsanou zprávou o vydání třetího svazku "Díla Ladislava Nováka".
Article
9
In: Dílo III. Překlady. -- S. 349-375
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 197, 25. 8., s. 10
Annotation: Článek o vizuální a konkrétní poezii E. Ovčáčka, jehož vizuální básně, zařazené do knihy "Lekce velkého A", reagovaly na okupaci Československa...
Article
11
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 13. 7., s. 8
Annotation: Článek o J. Hiršalovi, B. Grögerové, o jejich experimentální poezii, básnické sbírce "JOB-BOJ" a o rozhlasovém pořadu "Svět poezie", v němž...
Article
14
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 22. 3. 2018
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 27-36
Annotation: Vzpomínky se týkají jeho zájmu o konkrétní (experimentální) poezii a jeho vlastní tvorby. Mj. zmiňuje uvedené autory. Doplněno bio-bibliografickou...
Article
16
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 29-37
Annotation: Druhá část studie mapující dějiny československého poválečného surrealismu je věnována období 1970-1979.
Article
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 24-28
Annotation: Otisk dvou dopisů V. Effenbergera A. Marenčinovi (z roku 1968) a jednoho v opačném směru (1970).
Article
18
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 84-89
Annotation: Druhá, závěrečná část rozhovoru.
Article
19
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 39-55
Annotation: Studie, zabývající se vztahem mezi písmem a obrazem (mimo jiné v souvislosti s dílem H. Michauxe), je rozčleněna do kapitol: Elementy textu: Od...
Article
20
In: Paměť básníka. -- S. 425-429
Annotation: Doslov; kniha pamětí zachycuje též osudy tzv. Šestařicátníků (brněnská Šestka: J. K., P. Švanda, M. L. Langerová, A. Wagnerová, V. Fischerová,...
Book Chapter