By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 5, červen, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o prvním čísle nového časopisu (vyšlo roku 1953, ale s vročením 1952).
Article
2
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 2, březen, s. 244-250
Annotation: Ve studii autor řeší nedostatky v dějinném pohledu na tradici české estetiky, jež je podle něj nahlížena buď z příliš imanentního hlediska...
Article
3
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 8, 1960, č. 5, září, s. 776-809
Annotation: Autor se zamýšlí nad myšlenkovým odkazem Josefa Durdíka v kontextu dějin české estetiky a sleduje, jakým způsobem Durdík dále promýšlel...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 13, 16. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 3, s. 1 a 3
Annotation: Studie.
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 43, č. 1/2, 2003. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2004, s. 270-279
Annotation: Recenzní poznámky k uvedeným titulům; se závěrečným seznamem prací, na něž je upozorňováno v textu, i některých dalších (s. 278-279).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 39, 30. 9., s. 1 a 3
Annotation: Medailon.
Article
7
by Zouhar, Jan, 1949-
Published Brno : Masarykova univerzita, 1999.
Annotation: S Úvodem (s. 5) a s částmi: Studie (s. 7-111): Česká filozofie v národním životě uplynulého století (s. 9-16), Národnostní tolerance a intolerance...
Book
8
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- R. 2001, č. 4, s. 35-36
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 38, 2001, č. 5, září/říjen, s. 11
Annotation: Vzpomínka, mj. na Novákovo úvodní slovo k ochotnickému provedení Havlovy Zahradní slavnosti na Šrámkově Sobotce "v polovině šedesátých let"...
Article
10
by Novák, Mirko, 1901-1980
Published Praha : Karolinum, 1998.
Annotation: Paměti (psané v 70. letech) profesora estetiky na filozofických fakultách univerzit v Bratislavě (1932 - 1939), Brně (1939 - 1953) a Praze (1954-1970).
Book
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 19, 12. 5., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 4, listopad, s. 340-341
Annotation: K 80. narozeninám J. M. a 70. narozeninám M. N.
Article
13
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 8, 1971, č. 10, říjen, s. 89
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 8, 1971, č. 4, listopad, s. 342-345
Annotation: Soupis knižních a časopisecky otištěných prací z let 1920-67.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 15, 10. 4., s. 9
Annotation: Ke glose M. Nováka (Host do domu, č. 3).
Article
16
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 17, 1984, č. 3, červen, s. 107-108
Annotation: Recenze sborníku Mirko Novák - filozof a estetik.
Article
17
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 103-111
Annotation: Studie.
Article
18
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 96-102
Annotation: Medailón (3. 10. 1901-16. 9. 1980).
Article
19
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 19, 1982, č. 2, s. 119-120
Annotation: Zpráva o konferenci pořádané 20. 10. 1981 (Brno); se seznamem referátů.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 256, 29. 10., s. 5
Annotation: O konferenci k 8O. výročí narození estetika M. N. (Brno).
Article