By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 31, 2. 8., s. 4-5
Annotation: Rozhovor především o autorčině emigraci na Nový Zéland a její literární tvorbě; s připojenou biografickou poznámkou (s. 5).
Article
2
In: Jak se investuje do nemovitostí na Novém Zélandě. -- s. [207]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
3
In: Klokánie. -- s. 7-13
Annotation: Autorova předmluva k cestopisnému vyprávění o Austrálii, Novém Zélandu, Malajsii, Filipínách a Indonésii.
Book Chapter
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 40, 4. 10., s. 29
Annotation: Recenze.
Article
5
Published Praha : Libri, 2003.
Annotation: Se seznamem hesel podle národních a regionálních literatur (s. 795-813), s přehledem výslovnosti křestních a dalších rodných jmen (s. 814-821),...
Book
7
In: Pacific letters. -- s. [160]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 24
Annotation: Recenze uvedených cestopisů.
Article
10
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 237, 11. 10., s. 13
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 9, listopad, Recenzní příloha, s. V-VI
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2010, č. 25, 15. 6., s. 10-11
Annotation: Životopisné vyprávění o J. Tiché.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 23, 19. 6., s. 2
Annotation: Kritická recenze.
Article
14
In: Listy Památníku Petra Bezruče. Nová řada. -- ISSN 0323-1240. -- R. 1962, č. 9, 11. 4., s. 10-12
Annotation: O překladu B. Obsta.
Article
15
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 43, 4. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o vydání bibliofilského překladu básně: Halas František, Naše paní Božena Němcová z pera: Ost Freedrick s předmluvou: Tigrid Pavel,...
Article
16
In: Kritische Blätter für Literatur und Kunst. -- Roč. 2, 1858, sv. 3, č. 39, s. 318
Annotation: Hursthouse Chasl. New-Zealand or Zealandia, the Britain of the South. Stanford. London 1857.
Article
17
In: Kritische Blätter für Literatur und Kunst. -- Roč. 2, 1858, sv. 3, č. 39, s. 318
Annotation: Taylor Richard. Te Ika a Mavi or New-Zealand and its inhabitans etc. London, Weitheim et Macinthos 1858.
Article
18
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 2, 1954, č. 12 (24), prosinec, s. 5-6
Annotation: Též o životě literárním; v témže čísle otištěna (s. 1-2) báseň J. B. Zmatek (autorka publikovala pod dívčím jménem v Lidových novinách...
Article
19
In: Zpravodaj pro exilová studia. -- Roč. 1, 1995, č. 1, podzim, s. 22-34
Annotation: Stať a soupis o 61+5 položkách; v úvodní poznámce o připravovaném knižním vydání práce. S úvodní ediční poznámkou.
Article
20
Published Praha : Libri, 1996.
Annotation: Slovníková příručka (rozšířený předposlední svazek někdejší edice Slovníky spisovatelů vydávané nakladatelstvím Odeon, původně plánovaný...
Book