By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 2, únor, s. 108-[111]
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 128, 3. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkových akcích v Mladé Boleslavi, věnovaných V. Vančurovi.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 64, 17. 3., s. 4
Annotation: Úryvky z prohlášení, jež navrhuje vyloučení L. Novomeského ze Svazu čs. spisovatelů.
Article
4
5
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 5/6, květen/červen, s. 228-235
Annotation: Studie je zaměřená proti autorům někdejšího DAV a pozdějším státním funkcionářům. Kritizuje také díla D. Tatarky a V. Mináče.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 4, s. 574-584
Annotation: Ideologická kritika skupiny Dav zaměřená zejména proti Lacovi Novomestskému a Vladimíru Clementisovi, na obecné rovině proti surrealismu a kosmopolitismu;...
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 53, 31. 12., s. 1
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 53, 31. 12., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 19-20
Annotation: Dva medailony a nekrolog: L. Novomeský - mezi vrcholy slovenské poezie, Prozaické dílo Antonína Zápotockého, Odešel Jaromír Dvořák...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
11
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 24-28
Annotation: Otisk dvou dopisů V. Effenbergera A. Marenčinovi (z roku 1968) a jednoho v opačném směru (1970).
Article
12
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 22, 2001, s. 77-83
Annotation: Příspěvek na konferenci; mj. o poezii J. Smreka a L. Novomeského.
Article
13
In: Pražské inšpirácie slovenských spisovateľov. -- s. 5-12
Annotation: Přehledová studie k antologii textů slovenských spisovatelů vztahujících se k Praze; s medailonky zastoupených autorů, uvozujícími ukázky z...
Book Chapter
14
by Brousek, Antonín, 1941-2013
Published Praha : Torst, 1999.
Book
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 170, 23. 7., s. 3
Annotation: Zpráva o kulturních akcích, které se u příležitosti výročí konají.
Article
16
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 298, 22. 12., příl. Haló kultura, s. 8
Annotation: V rubrice Z galerie "zločinců a zavrženíhodných".
Article
18
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 14, [5. 4.], příl. Pecka, č. 14, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
by Kundera, Ludvík, 1920-2010
Published Brno : Rovnost, 1993.
Annotation: Upravené knižní vydání pamětí-vzpomínkových medailónů vycházejících od 21. 3. 1991-26. 3. 1992 v deníku Rovnost, mj. o: Arendt Erich, Arp...
Book
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 17, 1982, č. 10, s. 13-17
Annotation: Studie k otištěnému (až dosud nepublikovanému) rukopisu koncepce libreta literární výstavy k 40. výročí založení KSČ, který L. N. nazval...
Article