By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 30-33
Annotation: Basně; pripojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 24-34
Annotation: Deníkové zápisky ze stipendijního pobytu v Drážďanech z období od začátku října do konce listopadu 2012, během pobytu autor připravoval rešerše...
Article
3
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2019, č. 37, s. 23-24
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24).
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 5. 2012
Annotation: Zpráva o konání 4. ročníku Micro-festivalu.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 83-84
Annotation: Báseň P. Novotného a její interpretace D. Storchem; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 84).
Article
7
In: Dárek. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s úryvkem z textu (přední záložka volné obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorovi (zadní...
Book Chapter
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 113-119
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 119).
Article
9
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 4, s. 22-[23]
Annotation: Čtyři básně; připojeny biografické poznámky (s. 23).
Article
11
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 43
Annotation: Zpráva o prezentaci antologie česko-německé poezie "VERSschmuggel: Gedichte: deutsch, tschechisch = Překladiště: básně v češtině a v němčině"...
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 19
Annotation: Zpráva o konání festivalu poezie v Liberci, kterého se zúčastní mj. P. Novotný, Z. Lazarová a J. Benko.
Article
13
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Antologie nejlepších českých básní roku 2019 společně vybraných editory D. Jedličkou a R. Fridrichem a řazených abecedně podle příjmení...
Book
14
15
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 89
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející ukázky kreseb P. Novotného (Partitury, s. 84-88).
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 13. 7., s. 8
Annotation: Článek o J. Hiršalovi, B. Grögerové, o jejich experimentální poezii, básnické sbírce "JOB-BOJ" a o rozhlasovém pořadu "Svět poezie", v němž...
Article
17
In: Sto nejlepších českých básní 2012. -- s. 197-215
Annotation: Doslov; - výbor je uspořádán do oddílů: Slušní lidé zaspávají zkázu; A také spinely z mořské hvězdice; Život je jinde; Radši ani nedýchej;...
Book Chapter
18
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 3, s. 23
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u básní (s. 22-23) ze sbírky Havarijní řád, která je v edičním plánu nakladatelství Protimluv.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 14
Annotation: Referát (s fot.) o autorském čtení v děčínském Baru Bodenbach 16. 3. 2013 (s otiskem básně P. Váradiho Periferie a básně A. Prajzentové Až...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 15, 19. 9., s. 11
Annotation: Biografická poznámka a fotografie u jeho básní Cesta do hlubin sklepa (s. 10-11).
Article