By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 13
Annotation: Polemika s recenzí V. Novotného (Tvar č. 17/2005) a recenzentova odpověď.
Article
2
In: O smlouvách dvojí krve. -- s. 163-172
Annotation: Doslov k souboru přepracovaných dramatických opusů, psaných v 70. letech s představou divadelního provedení.
Book Chapter
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 8-9; č. 3, 9. 2., s. 8-9
Annotation: Studie s připojeným soupisem mladých básníků 90. let a jejich publikované poezie (1990-1999); v první části o pojetí J. Trávníčka, V. Novotného,...
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 2, 13. 1., s. 4
Annotation: O obsahu 35. čísla bulletinu Obce spisovatelů, mj. o článku V. Novotného o setkání spisovatelů v Luhačovacích s tématem literárních časopisů.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 16 otištěny verše M. L.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 23
Annotation: O setkání evropských bohemistů v Praze a v Plzni (5.-10. 9. 2004), jako přednášející o české literatuře jsou zmíněni P. A. Bílek, M. Jareš...
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 274-275
Annotation: Glosa ke kvalitě literárních recenzí V. Novotného; M. Vajchr nachází analogie mezi jazykem recenzí V. Novotného a texty normalizační propagandy.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze, pozastavující se mj. nad autorovovým poděkováním Vl. Novotnému v závěru doslovu.
Article
9
In: Pršení hlásek v dešti slov. -- s. 95-100
Annotation: Doslov; s redakční poznámkou (s. 93).
Book Chapter
10
In: Bulletin plus. -- ISSN 1212-6195. -- R. 2003, č. 4, s. 2
Annotation: Zpráva o setkání autorů s kritiky; seminář řídil V. Novotný.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 3, březen, s. 32
Annotation: Krátké poznámky.
Article
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 29, červen, s. 65-68
Annotation: Recenze; polemika s recenzemi J. Peňáse (Týden 1. 3. 2004) a V. Novotného (Reflex 25. 2. 2004).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 14. 6., s. 10
Annotation: O polemice vyvolané kritickou glosou L. Bělunkové o českém zastoupení na knižním veletrhu v Lipsku (Brána grafomanům otevřená, LtN č. 15/2004)...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 26, 21. 6., s. 2
Annotation: Glosa k recenzi ministerského katalogu od J. Zizlera (LtN č. 25/2004) a následné polemice o českém zastoupení na Lipském knižním veletrhu; k...
Article
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 47-48
Annotation: Rozhovor o činnosti plzeňského občanského sdružení Pro libris.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 33, 9. 8., s. 2
Annotation: Polemická glosa ke glose O. Bělunkové k dopisu O. Horáka o českém zastoupení na Lipském knižním veletrhu a kritizovaném "ministerském almanachu".
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 11, 1. 6., s. 3
Annotation: Polemika se sloupkem V. Novotného.
Article
18
In: Anastasis. -- s. 120-124
Annotation: Doslov ke knize básní, uspořádaných do oddílů uvedených v podtitulu.
Book Chapter
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 9, září, s. 30
Annotation: Recenze; název knihy není v recenzi uveden.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article