By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 6, 8. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 1, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 1, 8. 1.
Annotation: Reakce na diskusi rozvinutou pod videozáznamem z předávání Cen Unie českých spisovatelů. Autor se zamýšlí nad tím, jaké osoby Unie oceňuje,...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 158, 11. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 28, s. 4
Annotation: Úvaha o aktuálním vnímání K. Sýse mezi současnými spisovateli a o postojích současných českých spisovatelských organizací.
Article
3
In: Refrény času. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke společné česko-slovenské básnické antologii; s další uvedenou předmluvou a průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
Book Chapter
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 286, 10. 12., s. 12
Annotation: Zpráva.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 28. 4. 2014
Annotation: Článek reagující na panelovou diskuzi pořádanou časopisem A2, během níž se diskutovalo o budoucnosti Obce spisovatelů.
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 193, 21. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 32, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 32, 21. 8.
Annotation: Zpráva o vyhlášení 7. ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka o nejlepší humoristickou knihu.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 298, 27. 12., příl. Magazín Dnes, č. 52, s. 20-35
Annotation: Přehled úmrtí a událostí za rok 2018, mj. zmíněna úmrtí O. Filipa, Z. Mahlera, P. Šruta a M. Davouze; z kulturních událostí týkajících...
Article
8
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 99, prosinec, s. 11-15
Annotation: Rozhovor s I. Fenclem o literárních spolcích, Plzni jako městu kultury a literární tvorbě.
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 6. 2005
Annotation: Zpráva o konání III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze, zdůrazněny jsou všechny pořádající instituce.
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 6. 10. 2005
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Josefa Jungmanna V. Koubové za překlad básní F. Wurma.
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 133, říjen, s. 9-15
Annotation: Rozhovor s M. Marboe o literárních spolcích, literární tvorbě a čtenářství.
Article
12
In: Být knihou a v rukou se ti otevřít. -- S. 7-12
Annotation: Předmluva překladatelky k antologii slovenské poezie vypovídá o jejím vztahu k vybraným autorům a autorkám a zmiňuje též spolupráci mezi Obcí...
Book Chapter
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 284, 7. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Miroslava Švandrlíka I. Krausovi za knihu "Soukromý Hollywood".
Article
14
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 5. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 5, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 5, 5. 2.
Annotation: Úvaha o české politice a společnosti v roce 2019, mj. o Unii českých spisovatelů, její Ceně a postavení spisovatele ve společnosti.
Article
15
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 105, červen, s. 20-27
Annotation: Rozhovor s V. Píšou o literárních soutěžích, spolcích, čtenářství a e-knihách.
Article
16
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 107, srpen, s. 11-14
Annotation: Rozhovor s I. Harákem o Ústí nad Labem, vydávání knih, autorech, literárních soutěžích, spolcích a tvorbě, Z. Rotreklovi, víře a e-knihách.
Article
17
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 15. 8. 2005
Annotation: Zpráva o akci pořádané Obcí spisovatelů, které se zúčastní mj. J. Med, P. Košek, V. Novotný, R. Cílek, J. Rejzek, J. Holý, S. Přádná,...
Article
18
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 286-287
Annotation: Próza na téma současného literárního života.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 5, 7. 3., s. 17
Annotation: Poznámka týkající se Obce spisovatelů (reakce na článek K. Pioreckého Svědomí národa mlčí (Tvar č. 1/2013)). Připojena odpověď K. Pioreckého.
Article
20
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 4-7
Annotation: Rozhovor o Binarově literární tvorbě, životě v socialistickém Československu a v mnichovském exilu a práci v Obci spisovatelů.
Article