By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
3
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 173, 28. 7., s. 21, příl. Orientace, s. v
Annotation: Medailon překladatele a spisovatele R. Nenadála.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [10]-[17] [1]-8
Annotation: Esej mexického básníka o barbarských vlivech politické moci na uměleckou tvorbu. Z připravovaného a již nerealizovaného 3. českého vydání...
Article
6
Annotation: Katalog výstavy sledující umělecký a galerijní provoz v Československu v letech 1918-1938 obsahuje mj. část o Bazaru moderního umění uspořádaném...
Book
7
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o "konsolidátorské a kolaborantské generaci" tzv. Pětatřicátníků podává výčet - víceméně vedoucích - pozic zastávaných těmito...
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 41, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k průběhu III. sjezdu konsolidovaného Svazu československých spisovatelů v Dobříši z května r. 1987 se pozastavuje nad zdánlivou kritičností,...
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 64, 16. 3., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Glosa k dějinám nakladatelství Odeon a jeho současné činnosti.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 202, 29. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s vedoucím nakladatelství Odeon o edici Světová literatura.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 292, 15. 12., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Odeon o edicích Česká řada a Světová knihovna.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1.-7. 11., s. 2
Annotation: Polemika se zkreslujícím tvrzením Z. Bergrové v rozhlase o zadávání překladatelských zakázek v někdejším Odeonu.
Article
13
In: Deliria aneb Malá příprava pozůstalosti. I. -- S. 191-230
Annotation: Rozhovor (převzatý z: Intelektuál, 2004, č. 1-4) uzavírající výbor z esejů, vzpomínek a článků J. Řezáče, mj.: Podržte se stolu (Několik...
Book Chapter
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 81, 26. 4., s. 9
iHned.cz [online]. -- 26. 4. 2005
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 15, 2004, č. 2, s. 51-62
Annotation: Vzpomínkový rozhovor, mj. též o nakladatelství Odeon; se závěrečnou poznámkou o F.F.
Article
16
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 65, prosinec, s. 164-177
Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 2. 2017
Annotation: Rozhovor s germanistou a překladatelem J. Stromšíkem; připojena biografická poznámka (s. 177).
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 7, s. 58-60
Annotation: Anketa o vydávání erotické literatury v Česku je součástí tematického bloku věnovaného erotické literatuře ve Francii.
Article
18
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 28, 3. 2., s. 13
Annotation: Značku Odeon získala německá vydavatelská společnost Bertelsmann AG, která je v ČR reprezentována firmou Euromedia Group, k. s.
Article
19
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2000, č. 81, 25. 4., s. 6
Annotation: Informační článek o desetisvazkovém encyklopedickém projektu Universum (první svazek byl právě vydán, poslední vyjde 30. září 2001), vycházejícím...
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 130, 5. 6., s. 15
Annotation: Článek o edičním programu.
Article