By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 222, 24. 9., s. 11
Annotation: Článek osvětluje důvody, proč 18. 9. 1919 vyšly dvoje noviny mající skoro stejný název: Staré Právo lidu a Právo lidu.
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 360
Annotation: Zpráva o Mukařovského studii "K otázce individuálního slohu v literatuře" (Česká literatura, 1958, č. 3).
Article
5
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 168
Annotation: Zpráva o dvojčísle 7/8 z roku 1954.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 4, duben, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, s. 281-282
Annotation: Úvodník připomínající 28. říjen 1918 a vysokou úroveň literárního jazyka prvorepublikových spisovatelů.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 262, 10. 11., příl. Magazín, s. 26-28
Annotation: Článek o nakladateli F. Borovém a jeho nakladatelství.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2014
Annotation: Článek věnovaný otázce literární parodie, z české literatury jsou zmíněni "Zbabělci" J. Škvoreckého a "Anna proletářka" I. Olbrachta.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 17. 1., s. 14
Annotation: Medailon I. Olbrachta.
Article
14
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 1, leden, s. 20
Annotation: Soubor poznámek o výročích narození významných osobností.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 308, 31. 12., s. 3
Annotation: Nekrolog Ivana Olbrachta, který zemřel 30. prosince 1952 v Praze.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 12, 25. 3., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 17, 29. 4., s. 9
Annotation: Článek o literatuře k 1. máji.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 43, 20. 2., s. 3
Annotation: Referát.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 7, 17. 2., s. 9
Annotation: Článek.
Article
20
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 13, 30. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article