By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 133-137
Annotation: Informativní stať.
Article
2
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 102, 2004, č. 4, 26. 11., s. 290-298
Annotation: Studie s ukázkami; vyšla pravděpodobně jen tři čísla časopisu v předvolebním týdnu před nedělí 4. prosince 1938 (časopis byl orientován...
Article
3
In: Opava. -- s. 7-9
Annotation: Úvod ke kolektivní monografii města Opavy, uspořádané do částí: Politické, správní a hospodářské dějiny (s. 13-335) a Kulturní vývoj...
Book Chapter
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 20, 2006, č. 3, podzim, s. 33-34
Annotation: Profil Knihovny Petra Bezruče.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 212, 11. 9., s. 14
Annotation: Biografická poznámka; k otištěné povídce V kameni kámen.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 5, 7. 11., s. 94-95
Annotation: Referát o finále literární a recitační dílny mladých opavských a ratibořských autorů.
Article
7
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 2, prosinec 2000, s. 24-25
Annotation: O časopisech a jejich vedoucích redaktorech.
Article
8
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 6, 2000/2001, č. 3, 12. 2. 2001, s. 6
Annotation: O svém vztahu k Opavě; v souboru autoportrétů akademických funkcionářů Slezské univerzity.
Article
9
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 5, 1999/2000, č. 1, říjen 1999, s. 6
Annotation: O tříletém bakalářském oboru otevřeném na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 39, 19. 10., s. 3
Annotation: Recenze 1. čísla (vyšlo 15. 9.) nového měsíčníku vydávaného nakladatelstvím Optys v Opavě.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 2, 14. 1., s. 3
Annotation: Recenze výboru z díla opavského spisovatele, historika a archiváře (1841-1929).
Article
12
In: Vlastivědné listy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 13, 1987, č. 2, s. 28-30
Annotation: Přehled časopisů vydávaných v období od roku 1861 do současnosti.
Article
13
In: Vlastivědné listy Severomoravského kraje. -- Roč. 9, 1983, č. 1, s. 17-19
Annotation: Bezruč Petr; článek pracovníka Památníku.
Article
14
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 4, 1986, č. 4, duben, s. 62-63
Annotation: O Památníku Petra Bezruče v Opavě u příležitosti 30. výročí založení; Bezruč Petr.
Article
15
In: Nová svoboda. -- Roč. 42, 1986, č. 123, 28. 5., s. 5
Annotation: Bezruč Petr; rozhovor s vedoucím Památníku.
Article
16
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 4, duben, s. 8-9
Annotation: Slezské muzeum; jubilejní článek.
Article
18
In: Vlastivědné listy Severomoravského kraje. -- Roč. 7, 1981, č. 2, s. 21-22
Annotation: Životopisné údaje pořízené z matričních a jiných záznamů (Gessnerová Friederika Victoria, nar. 20. 1. 1910 v Opavě).
Article
19
by Kaliková, Dana, Pfeffer, Vladimír, 1942-, Strejček, Alfred, 1941-, Urbanec, Jiří
Published Opava : statutární město Opava, 2007.
Annotation: Programový tisk 50. Bezručovy Opavy, mj. s uvedenými texty.
Book
20
In: Nové břehy. -- ISSN 1803-5434. -- Roč. 2, 2009, č. 1, 31. 3., s. 16
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o D. Jedličkovi (básník, šéfredaktor nakladatelství Perplex) doprovázející otisk jeho veršů.
Article