By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 261, 11. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 43, s. IV
Annotation: Medailon A. Vaška obsahuje ukázku z knihy "Z kroniky rodu Bezručova"; připojena báseň P. Bezruče.
Article
2
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 117, 2019, č. 1, 1. 8., s. 87-105
Annotation: Studie o poválečném vývoji (1945-1955) amatérského a loutkového divadla na Opavsku; připojen dopis.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 18-19
Annotation: Esej podávající přehled tvorby opavských básníků a básnířek. S odstavcem o produkci nakladatelství Perplex.
Article
4
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 29, 2003, č. 2, s. 19-20
Annotation: Biografický článek.
Article
5
In: Opava. -- s. 7-9
Annotation: Úvod ke kolektivní monografii města Opavy, uspořádané do částí: Politické, správní a hospodářské dějiny (s. 13-335) a Kulturní vývoj...
Book Chapter
6
In: Verše z Opavska. -- s. 3-4
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
7
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 19, 1993, č. 2, s. 27-31
Annotation: Komentované ukázky z deníku německého básníka J. v. E. (1788-1857, nar. v Lubovicích u Ratiboře) z cest po Opavsku v letech 1800-1812.
Article
8
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 20, 1994, č. 2, s. 43-44
Annotation: Glosa k tematickému číslu německého periodika Marbacher Magazin (roč. 64, 1993), vydaného u příležitosti výstavy uspořádané Literárním...
Article
9
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 18, 1992, č. 1, s. 41
Annotation: Zpráva; mj. o akcích k 80. a 100. výročí jeho narození (23. 6. 1891 v Háji ve Slezsku).
Article
10
In: Nová svoboda. -- Roč. 37, 1981, č. 198, 22. 8., s. 7
Annotation: Přehledový článek o zájmu J. N.
Article
11
In: Vlastivědné listy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 14, 1988, č. 2, s. 32-35
Annotation: S výběrem textů.
Article
12
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 11, 1979, č. 47, 23. 11., s. 8-9
Annotation: O Opavsku; též o svém vztahu ke kraji.
Article
13
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 59, 1961, č. 4, 15. 11., s. 512-525
Annotation: Studie o prvém českém časopisu, který vycházel ve Slezsku a zaměřoval se postupně od převážně zábavného a poučného obsahu s národně...
Article
14
In: Deutsche Zeitung aus Böhmen. -- Roč. 4, 1851, č. 16, 16. 1., s. 56
Annotation: Dudík Beda ukončil spis, v němž dokazuje, že vévodství opavské a krnovské patřila vždy k Moravě.
Article
15
In: Čas. -- Roč. 7, 1893, č. 27, 8. 7., s. 420
Annotation: Referát o publikaci Sbírka listů posílacích od r. 1464-1709 vůbec a biskupa Viléma Prusinovského psaných l. 1568 zvláště. Nasbíral: Prasek...
Article
16
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 40 (8), 1953, č. 6, prosinec, s. 285
Annotation: Zpráva o prvním ročníku nového časopisu a jeho obsahu (z roku 1951). Speciálně jsou vyzdviženy příspěvky vhodné pro etnografy. Časopis vychází...
Article
17
by Rataj, Michael, 1969-
Published Branka u Opavy : vydal autor vlastním nákladem, 2016.
Annotation: Monografie z oblasti literatury faktu zavede čtenáře do 20. a 30. let minulého století, kdy Opava představovala město plné nacionálně německých...
Book
18
In: Nová svoboda. -- Roč. 42, 1986, č. 216, 13. 9., s. 5-6
Annotation: O jejím vztahu ke Klimkovicím.
Article
19
Published Branka u Opavy : Obratník Starého Magdona, 2008-
Journal
20
Published Opava : Matice slezská, 1975-.
Journal