By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 46, 12. 11., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele J. Otčenáška.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 316-319
Annotation: Tematicky řazený přehled pedagogických a lingvistických článků, mj. informuje o Doleželově rozboru Otčenáškova románu "Občan Brych" (Naše...
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 27, 1. 2., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 1. 2. 2019
Annotation: Zpráva o divadelní adaptaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 19. 2., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 19. 2., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Zpráva o konání 10. ročníku divadelní přehlídky Festival 13+.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 1. 2015
Annotation: Rozhovor s nizozemským slavistou, bohemistou a překladatelem K. Mercksem o překládání české literatury do nizozemštiny.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 40
Annotation: Biografické poznámky.
Article
9
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 32, 19. 2., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 18. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o práci na scénáři Fučíkovy Reportáže.
Article
11
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 21, 21. 5., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 42, 16. 10., s. 1006
Annotation: Recenze televizní inscenace.
Article
13
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 9, 20. 9., s. 138-139
Annotation: Šest úryvků z kritik a recenzí z novin a časopisů.
Article
14
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 30
Annotation: Vyjádření k ocenění V. Závady a J. Otčenáška.
Article
15
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, leden/únor, s. 4-6
Annotation: Režisér komentuje svůj film.
Article
16
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 6, 1960, č. 6, červen, s. 364-369
Annotation: Autor se zabývá filmy, které tematizují 2. světovou válku. Mj. se věnuje filmovým adaptacím literárních děl J. Drdy, M. Jariše, K. J. Beneše,...
Article
17
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 3, březen, s. 193-195
Annotation: Kritika. Autor se mj. zabývá psychologickou propracovaností filmových postav oproti románovým.
Article
18
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 4, duben, s. 232-240
Annotation: Autor shrnuje a hodnotí filmovou tvorbu roku 1958. Na s. 236-238 rozebírá jednotlivé filmy, mj. filmové adaptace románů Vlčí jáma, Občan Brych...
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 27, 3. 7., s. 642
Annotation: Zpráva o překladu Otčenáškova románu do francouzštiny.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 33, 14. 8., s. 791
Annotation: Dopis kritizující (na základě edičních plánů nakladatelství na rok 1959) přílišnou intelektuálskost a nízkou lidovost soudobé literatury.
Article