By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 46, 12. 11., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele J. Otčenáška.
Article
2
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 27, 1. 2., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 1. 2. 2019
Annotation: Zpráva o divadelní adaptaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 19. 2., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 19. 2., s. 6
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Romeo, Julie a tma" (Divadlo v Dlouhé, premiéra 2. 2. 2019).
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 3, březen, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Zpráva o konání 10. ročníku divadelní přehlídky Festival 13+.
Article
6
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 32, 19. 2., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 18. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 42, 16. 10., s. 1006
Annotation: Recenze televizní inscenace.
Article
8
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 6, 1960, č. 6, červen, s. 364-369
Annotation: Autor se zabývá filmy, které tematizují 2. světovou válku. Mj. se věnuje filmovým adaptacím literárních děl J. Drdy, M. Jariše, K. J. Beneše,...
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 174, 23. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o programu ostravských divadel.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 246, 15. 10., s. 2
Annotation: Recenze tří televizních inscenací, mj. i novely J. Otčenáška.
Article
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, květen/červen, s. 63-64
Annotation: Úryvek z doslovu k francouzskému vydání novely J. Otčenáška.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, květen/červen, s. 64
Annotation: Úryvek z recenze z L'Humanité.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 287, 2. 12., s. 2
Annotation: Článek o nově vydaných knihách.
Article
14
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 6, 1960, č. 4, duben, s. 272-273
Annotation: Režisér komentuje svůj film. Mj. zodpovídá i otázku vážící se k adaptaci literární předlohy.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 5, květen, s. 22-27
Annotation: Zahraniční osobnosti vyjadřují své názory na (soudobou) českou literaturu a kulturu.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 124-126
Annotation: Autor kriticky hodnotí filmovou adaptaci novely J. Otčenáška "Romeo, Julie a tma".
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 19, 7. 5., s. 453
Annotation: Zpráva o překladu české novely do francouzštiny.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 17, 28. 4., s. 405
Annotation: Recenze filmové adaptace Otčenáškovy novely.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 31, 4. 8., s. 742
Annotation: Zpráva o udělení ceny "Zlatá Najáda" filmu J. Weisse podle předlohy J. Otčenáška na filmovém festivalu v Porrettě
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 10, říjen, s. 274
Annotation: Zpráva o dvou premiérách.
Article